Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2017 szeptemberi száma

A tartalomból:

A tanító Jézus - Szeptember az iskolakezdés hónapja. Gyermekeink és unokáink folytatják vagy megkezdik iskolai tanulmányaikat. A tizenkét éves Jézussal kapcsolatban Lukács evangélista röviden megjegyzi, hogy „növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt” (Lk 2,41). Az új tanév kezdetén egyéni és közös imádságainkban imádkozzunk azért, hogy gyermekeink is minden szempontból fejlődjenek és tökéletesedjenek mindnyájunk örömére. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora cikkében azt is leírja, hogy mint szülők és nagyszülők – az imádság mellett – tegyünk meg mindent azért, hogy a megváltó Jézus ismeretében és szeretetében is „növekedjenek”.
Gondoljunk arra, hogy nemcsak a tanárok és tanárnők, hanem Jézus is tanítani akarja őket. Egy alkalommal kifejezetten is azt mondta a gyermekeket tőle távol tartani akaró tanítványoknak: „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tiltsátok meg nekik, mert ilyeneké az Isten országa” (Lk 19,16). Megalapozottan állíthatjuk, hogy Jézus szerette a gyerekeket, és úgy tűnik, hogy ők is szívesen voltak Vele, aki tanította őket, elbeszélgetett velük; „rájuk téve kezét, megáldotta őket” (Mk 10,16).

Tanévnyitó a bazilikában - Az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt azon a tanévnyitón, amelyet augusztus 24-én tartottak az egri bazilikában. A közel 1800 résztvevőt Juhász Ferenc atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke köszöntötte, elmondta, hogy a tanév kiemelt témája idén a teremtésvédelem lesz.  Ifj. Dr. Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docense, a Regionális Környezetvédelmi Központ munkatársa tartott előadást a Teremtésvédelem az egyház tanításában címmel. Ezt követően Dr. Baritz Sarolta Laura OP, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Morálteológiai Tanszék adjunktusának előadása hangzott el A háromdimenziós gazdaság és az erényetikai paradigma címmel. Ezután Szabó József atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisának előadása következett, melynek címe: „A család Isten terve szerint az élet és a szeretet bensőséges közössége” volt. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, az iskolák lelkipásztorainak koncelebrálásával. Az érsek homíliájában hangsúlyozta: tanévnyitónk és az előttünk álló tanév is a teremtésvédelem jegyében zajlik. Vigyázzunk a teremtett világra. Tanítsuk meg diákjainkat is arra, hogy az érték. A víz, a levegő, az állat-, és növényvilág, a fák, szintén Isten alkotásai, aki ránk bízta őket, hogy hajtsuk uralmunk alá, de ne zsákmányoljuk ki őket, hanem vigyázzunk rájuk, mint testvéreinkre, ahogy Szent Ferenc tanítja csodálatos himnuszában.

Egri búcsúk - Szeptember 3-án Rozália-búcsút tartanak a felnémeti templomban. A 9.30-kor kezdődő szentmisét Szabó József atya, az Érseki papnevelő Intézet spirituálisa celebrálja. Ugyancsak ezen a napon 16 órakor tartanak búcsúi szentmisét az egri Rozália temető kápolnájában. A szentmisét Kovács László, bélapátfalvi apát-plébános mondja.

Szeptember 10-én lesz az egri Kisboldogasszony templom búcsúja. A 10 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet Racs Csaba teológiai tanár, egerszalóki plébános, a 16 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet Füleczki István egyetemi lelkész, a Jézus Szíve Plébánia káplánja vezeti.

A több száz éves múltra visszatekintő egri Fájdalmas Anya búcsú szeptember 15-én, pénteken 17 órakor a Keresztút végzésével kezdődik. 18 órától a szenvedélybetegekért és a lelki válsággal küzdőkért mond szentmisét Szabó József, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa.
Másnap 16.00 órától Keresztútra, 17.00 órától a Fájdalmas rózsafüzér elimádkozására kerül sor, majd 18.00 órakor, szabadtéri szentmise lesz a családokért, melyet Linczenbold Levente teológiai tanár, tardi plébános tart. 20 órától éjfélig kerül sor az egri plébániák szentségimádási óráira.   
Vasárnap reggel 8 órakor Szabó József Béla, főzeneigazgató vezetésével végzik a zsolozsma reggeli dicséretét, majd 8.30-kor a szentmise lesz a betegekért.  A 11.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Veres András, a Győri Egyházmegye megyéspüspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrálja, amelyet körmenet követ.   

Az egri bazilika védőszentje, szent Mihály arkangyal tiszteletére idén október 1-jén 18.30-kor tartják a búcsút. Az ünnepi szentmisét és körmenetet Stanislav Stolárik rozsnyói megyéspüspök celebrálja.

Szent István-napi érseki szentmise Egerben - Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét augusztus 20-án. Államalapító Szent István király ünnepén – hagyományos módon – az új kenyér megáldásával vette kezdetét az ünnepi szentmise, melyen több száz hívő vett részt. A főpásztor homíliájában elmondta: Szent István királyunk intelmei az élet legtöbb területére kiterjednek, ezért is kezdtük el az elmúlt években, hogy ezen az ünnepen sorra ezekről elmélkedtünk. Az intelmek valójában buzdítások, tanácsok, amelyekkel az volt a király célja, hogy fiát Imre herceget felkészítse az uralkodásra. Ezek egy része isteni parancs, a többi pedig személyes jó tanács, amelyek nem kényszeríteni, sokkal inkább meggyőzni akarnak. Érvényes ez arra a fejezetre is, amelyről ma elmélkedünk, vagyis az imádság megtartásáról. Az egri érsek rámutatott: az imádság segített Szent Istvánnak is abban, hogy megtalálja helyét a világban és hogy helyet találjon népének is itt Európa közepén. Hányszor és hányszor vihette népe gondjait imádságaiban a mi Urunk Jézus Krisztus elé! Milyen sokszor fordulhatott a Boldogságos Szűz Máriához is, akivel olyan bizalmas anya-gyermek viszonyt ápolt, hogy amikor országa jövőjéről kellett gondoskodnia, azt éppen Őrá bízta.