Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2018. márciusi száma

A tartalomból:

Teremtésvédelem az Egri Főegyházmegyében - Ferenc pápa „Áldott légy!” – Laudato si’ kezdetű, az Isten által minden teremtmény közös otthonának teremtett világ gondozásáról 2015-ben kiadott enciklikája jegyében Ternyák Csaba egri érsek 2017. március 25-ét, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét Egyházmegyei Teremtésvédelmi Napnak hirdette meg. A kezdeményezésben a főegyházmegye minden iskolája részt vett, megtisztítva egy-egy szemetes, elhanyagolt részt az intézmény és a templom környezetében. A szeptemberi tanévnyitón a főpásztor kijelölte a tanév egyik fő célkitűzését, amely szerint a 2017-2018. tanév a teremtésvédelem jegyében zajlik. Arra kérte a tanárokat, hogy vigyázzanak a teremtett világra, tanítsák meg a diákokat annak megőrzésére. Dr. Németh Zoltán egyházmegyei teremtésvédelmi referenst, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) osztályvezetőjét arra kértük, összegezze a tanév első félévének tapasztalatait. Elmondta, hogy az egyházmegyei katolikus iskolák tanévnyitójának előadói a teremtésvédelem országosan ismert személyiségei voltak. A tanévnyitón részt vett 1800 pedagógusnak átadták a jezsuita Faludi Akadémia teremtésvédelmi füzetét. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő 49 köznevelési intézmény idei tanévre elfogadott munkatervei a Főpásztor felhívására teremtésvédelmi célokat és feladatokat is tartalmaznak. A szaktanárok a tanmeneteiket a helyi tantervvel összhangban úgy készítették el, hogy abban kiemelt figyelmet fordítottak azokra a területekre, tananyagokra, témakörökre, amelyek kapcsolódnak a teremtésvédelemhez. Ezáltal segítenek kialakítani a környezettudatosság fogalmát, a teremtett világ iránt érzett felelősség súlyát. A tantervekben alapelvként fogalmazódik meg a teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése.

Cirenei Simon - A nagyböjti lelkiséghez hozzátartozik a keresztúti ájtatosság, a keresztút végzése, amelyen végigkísérjük Jézust szenvedésének útján az Olajfák hegyétől egészen a Golgotáig. Jézus keresztútjának minden eseménye, illetve állomása sok mindenre megtanít bennünket. Vannak olyanok, amelyekről szívesebben elmélkedünk. Például az ötödik állomás, amely arra emlékeztet bennünket, hogy Cirenei Simon segített Jézusnak a keresztet vinni. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy  nemcsak Cirenei Simon, hanem a megváltó Jézus példája és tanítása is arra figyelmeztet bennünket, hogy tudatosan vállaljuk fel életünk keresztjeit. Higgyünk abban, hogy Isten országában, Isten és ember kapcsolatában, az üdvösség felé vezető úton mindennek, még a testi-lelki szenvedéseknek is van értelme. Azután jussanak eszünkbe Jézus szavai, aki azt mondta tanítványainak: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen” (Lk 9,23). „Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom” (Lk 14,27). Akkor vagyunk és lehetünk az értünk még a szenvedést és kereszthalált is vállaló Jézus méltó tanítványai, ha nemcsak életünkben, hanem még szenvedésünkben és halálunkban is követjük a megváltó Jézust.
A keresztút rendszeres végzése szinte észrevétlenül, de erősíti bennünk az empátia érzését, hogy észrevegyük a körülöttünk élő emberek szenvedéseit. Kérjük Jézust, hogy Simonhoz hasonlóan mi is tudjuk segíteni embertársainkat a testi-lelki szenvedések idején. Legyen elég lelki erőnk ahhoz, hogy oda tudjunk ülni öreg, beteg és szenvedő embertársaink ágya mellé. Gondoljunk arra, hogy minden megkínzott, agyongyötört, elfáradt ember szeméből a kereszthordozó Krisztus tekint ránk, és várja a mi segítségünket.

Csak a hiteles tanár eredményes - Naár János, a sátoraljaújhelyi V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda pedagógusa a Szent Gellért–díj arany fokozatát vehette át Ternyák Csaba érsektől az egri bazilikában tartott őszi tanévnyitón. Elmondta, hogy növendékei rendszeresen előkelő helyezést értek el országos szakmai tanulmányi versenyeken. Osztályfőnökként három osztályt vezetett érettségire, s velük ma is szoros kapcsolatot tart. 1992-től szakmai igazgatóhelyettesként vezeti az iskolában folyó szakképzést. Az utóbbi két évtizedben az érettségi utáni, többségében pénzügyi képzésekben vesz részt. A növendékei is tapasztalják, hogy a mai ember hajlamos mindent anyagi szempontok szerint mérlegelni, ezért mindig felhívja figyelmüket a morál szerepének fontosságára, egyetértve Gárdonyival: „… arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával.”

Nyílt hétvége a szemináriumban - Az Egri Hittudományi Főiskola és az Érseki Papnevelő Intézet az idén is tart nyílt hétvégét a papi hivatás gondolatával foglalkozó fiúk számára. A háromnapos program március 23-án 18 órakor kezdődik. Középiskolás korú vagy annál idősebb fiatalokat várnak, jelentkezni március 19-ig lehet Szabó József spirituális atyánál. E-mail: szabo.jozsef.69@egriegyhazmegye.hu címen.

Keresztút az Egedre - Március 24-én tartják Egerben a hagyományos Eged-hegyi keresztutat. A gyülekező és egyben az első stáció az egri Minorita templom előtt lesz 10 órakor, míg az utolsó stációra a hat kilométeres út végén, a hegy tetején kerül sor. A hevesi megyeszékhelyről 1992 óta induló keresztutakat az idén is a Főegyházmegyei Ifjúsági Iroda szervezi.

Nagypénteki Keresztút - Március 30-án 20 órai kezdettel fáklyás keresztút indul Pásztor Pascal plébános szervezésében az egri servita templom elől a várba. A keresztút záró elmélkedését a főpásztor tartja. Szeretettel hívják a kedves híveket a közös imádságra.

KE SZE CSÜ SZO VA
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
2020 Június
Előző
Következő