"Szeleburdi család" - napközis tábor Sárospatakon

A „Szeleburdi család” címmel napközis, tematikus közösségi programon vehetett részt 2018. június 25-től 29-ig a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola harmincöt negyedik osztályos tanulója.

Az  EFOP-3.3.5-17-2017-00057 „Élmény pedagógia a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztésére” című pályázat keretében foglakozásokat tartottunk a család működésről, a családi munkamegosztásról. Családfát és családi címert készítettünk. A programok között szerepelt kézműves és sportfoglalkozás, közösségépítő játékok, melyekbe szívesen bekapcsolódtak a tanulók.

Ellátogattunk a hercegkúti sváb tájházba, ahol megismerkedtünk a sváb hagyományokkal. A Bodrog folyón sétahajó kiránduláson vettünk részt. Betekintést nyerhettünk a „hétköznapi hősök” mindennapjaiba a helyi mentőállomás munkatársai által, akik interaktív foglalkozást, bemutatót tartottak a tanulónknak.A gyerekek élménnyekkel gazdagabban tértek haza, hiszen az iskolában és az iskolán kívül szervezett programok által olyan tudást és érzelmi többletet kaptak, amelyre csak ebben a formában volt lehetőségük.

A napközis tábor a megvalósult módszerekkel és reális lehetőségekkel a komplex ismeretszerzés innovatív eszközévé vált.

A foglalkozások szervezésénél a differenciálás, a kooperatív módszer, csoportmunka, páros feladatok, a játék, a versengés lehetőségeit biztosítottuk, hogy ne a hagyományos módon találkozzanak az ismeretekkel. Arra törekedtünk, hogy a tanulók testközelben és élményszerűen, észrevétlenül szerezzenek ismereteket. A változatos munkaformákkal lehetőséget adtunk a gyerekek tudásának előhívására, felelevenítésére, egyéni képességeiknek a fejlesztésére, a játék közbeni élményszerzésre.

A természetközeli körülmények közötti foglalkozások, lehetőséget adtak a tapasztalatok gyűjtésére, tudásuk, ismeretük változatos körülmények közötti megélésére, kipróbálására.

Sikerélményben gazdag, motivált „Szeleburdi Családot” engedtünk haza a tábor végén.

 

 

A tábor szervezői: Balogh János, Kocsis Zoltánné, Janicsné Stumpf Tímea