10 éves évfordulót ünnepeltek Felsőzsolcán, érseki áldás a felújított templomon

24 iskola

10 éve vette fenntartásba az Egri Főegyházmegye Felsőzsolcán az általános iskolát, ennek évfordulója alkalmából látogatott a településre Ternyák Csaba egri érsek, aki megáldotta a felújított templomot is, ünnepi szentmise keretében.

06 LAjos atya köszönt

Deli Lajos plébános köszöntőjében úgy fogalmazott: különleges nap ez a mai, hiszen többszörös ünnepre jöttük össze, a megújult templomért, a 10 éves Szent István Katolikus Általános Iskoláért és a társ egyházközség megszépült templomáért mondunk hálát. A lelkipásztor köszönetet mondott a főpásztornak az anyagi és lelki támogatásért.

08 megáld

Ezt követően a Ternyák Csaba egri érsek megáldotta a felújított épület falait.

09 sok gyerek a padban (1)

Ternyák érsek szentbeszédében rámutatott: öröm a számunkra, hogy ez az iskola itt van, neveli, oktatja és a hitre próbálja elvezetni a fiatalokat és magukat a pedagógusokat is. Ahogy a Szentírásból hallhattuk, Szent Pál apostoltól, a hit nem mindenkié, hanem Isten ajándéka, adománya. Mi, hívő keresztények fontosnak tartjuk, hogy hirdessük Jézus Krisztus evangéliumát, olyan módon, hogy akik kívülről látnak bennünket, azoknak a szívében feltámadjon a remény, a vágy és a kívánság, hogy én is szeretnék hozzátok tartozni.

10 érseki közeli

Kereszténynek lenni ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a többséggel tartunk, Jézus kisded nyájhoz hasonlított a követőit. Só, amely ízt ad az ételnek, lámpa, amely bevilágítja a sötétséget, amely körbeveszi. Nekünk is ilyen világító lámpának kell lennünk, mint ahogy most besüt ránk Isten napja.

gyerekek padban

November elején a halottakra emlékeztünk. Kimentünk a temetőbe, gyertyát gyújtottunk, imádkoztunk értük és valamiképpen ezek a napok minden embert, hívőt és nem hívőt egyaránt szembesítenek az elmúlásnak a tényével. Félelemmel, vagy hittel gondolunk arra a napra, amikor majd számot kell adni életünkről. Szükségünk van a reményre és a vigasztalásra, hogy az Úr reményt öntsön a szívünkbe.

A mi feladatunk az, hogy ültessünk, öntözzünk, az, hogy előkészítsünk, de az Úristen az, aki gyümölcsöt ad, ő az, aki megérleli a gyümölcsöt, ő az, aki felkészít bennünket vigasztalásával és a jó reménnyel, hogy mi a feltámadás örökösei vagyunk. Már Jézus Krisztus feltámadása előtt is elevenen jelen volt a választott nép körében a feltámadásnak, az örök életnek a hite. Ez a hit legyen meg bennünk is,  vigasztaljon bennünket, segítsen át életünk nehéz pillanatain. Ennek öröme ragyogja át életünket, hogy a legnehezebb pillanatokban is hűségesek tudjunk maradni Istenhez – zárta szentbeszédét az érsek.

14 Putz J

A szentmise után az iskola épületében folytatódott az ünnepség,  Putz József igazgató mondott köszönetet Ternyák Csaba egri érseknek azért, hogy 10 évvel ezelőtt gondjaiba vette az iskolát, mely az elmúlt időszakban fizikailag és lélekben is teljesen megújult.

21 vendégek iskola

Az intézményvezető megköszönte mindazok munkáját, akik mindezt segítették.

Ternyák érsek köszöntőjében úgy fogalmazott:  a helyi társadalom gazdag szövetébe illeszkedik az iskola, s azzal, hogy egyházi fenntartásba került, nem szakadt ki, ebből, hanem továbbra is szerves része maradt. Manapság gyakran beszélünk erőforrásokról, az energiára utalva, de fontos gondolni a belső erőforrásokra is.  Ezért választották az idei tanévre a mottót:  „a szentmise a család erőforrása”. 

17érski kösz iskolában2  

Az iskola is egy nagy család, ezért bátran kapaszkodhatunk együtt Istenbe, mert így erősebbek vagyunk! Fontos, hogy az egyház peremén élők megismerjék, mekkora erőforrás a szentmise. Ez mind gazdagítja a gyerekeket, ez mind gazdagítja az iskolát, ez gazdagítja a családokat, és valamiképpen gazdagítja nemcsak Felsőzsolca, hanem az egész ország társadalmát és a nemzetünket. Merjük bátran kimondani ezt a szót, hogy a magyarságtudatot is erősíti bennünk, ha az Istenbe kapaszkodunk, egymásba kapaszkodunk, akkor jobban meg tudjuk élni azt, hogy együvé tartozunk, egy nemzetnek vagyunk a fiai.

15Szarka T pm (1)

Szarka Tamás polgármester kiemelte:  amikor az egyház átvette az iskolát, nemcsak azt történt, hogy keresztek kerültek a falra, egy teljesen más szemlélet, gondolkodás is beköltözött ide. Emlékeztetett: az 1950-es éveket megelőzően hosszú-hosszú évszázadokon keresztül görögkatolikus és római katolikus elemi iskola működött itt Felsőzsolcán, így most visszatértünk a gyökereinkhez. A polgármester köszönetét fejezte ki a fenntartónak és az intézmény dolgozóinak, majd átadta az igazgatónak a képviselőtestület adománylevelét és pénzadományát.

20 diákok műsora

Felsőzsolcai Szent István  Katolikus  Általános Iskola  és  a Szimfónia Művészeti iskola diákjainak ünnepi műsora után megnyitották az elmúlt évtized emlékezetes pillanatait felidéző kiállítást.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert