12 órás imavirrasztás Sárospatakon

Augusztus 14-15 éjszakáján zajlott a Sárospataki Bazilikában az immár hagyománnyá vált 12 órás imavirrasztás Magyarország lelki megújulásáért.

Az éjszaka folyamán egy előadást hallgathattunk meg Szent Erzsébetről, a bűnbocsánat szentsége által megszabadulhattunk lelkünk terheitől, a szentolvasók végzésével kértük a mennybe felvett Szűzanyát, hogy imádkozzon érettünk bűnösökért, a keresztút járásával felismertük Mária szenvedését is, mikor szenvedni látta Szent Fiát, az éjféli szentmisében Nagyboldogasszony ünnepének első perceiben Máriával együtt magasztaltuk az Istent, aki felmagasztalta a kicsinyeket. A szentségimádás során karizmatikus énekekkel dicsőítettük az Urat, a csendes percekben oltára elé helyeztük mindazokat, akiket szívünkben hordozunk. A reggeli dicséretben hálát adtunk Istennek az elmúlt éjszakáért. Az imavirrasztás Bereczkei Miklós, sárospataki plébános és Liga Konrád, sárospataki káplán atyák vezették.Számomra a szentmise és a keresztút volt leginkább magával ragadó. A szentmise, mivel éjfélkor kezdődött, sajátos hangulatú volt. Olyan érzésem volt, mintha az angyalokkal együtt köszöntenénk a mennybe felvett Szűzanyát. Liga Konrád atya homíliája kifejezte számomra azt, amit nemrégiben Medjugorje-ban is átéltem: Mária közbenjárónk az Istennél, és az Istenanyát, mint hathatós segítségünket megilleti a tisztelet. A keresztút során a képeket szemlélve még inkább sikerült átelmélkednem az egyes állomásokat. A Szűzanya szemszögéből vett keresztút megerősített az Isten iránti bizalomban, aki mindig tudja, hogy minek hogyan kell történnie, akkor is, ha én nem értem a dolgok miértjeit. Az egész éjszakán át tartó virrasztás nehéz volt a gyakran rám törő fáradtság miatt, de hiszem, hogy Isten kegyelme ezáltal is működött bennem, és majd egykor megtermi gyümölcseit - állt Jeso Eszter beszámolójában.

KE SZE CSÜ SZO VA
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2021 Február
Előző
Következő