2019. január 1. - Újévi körlevél

         Kedves Testvérek!

         1) Az Úristen kegyelméből megértük ennek az új esztendőnek a kezdetét. Ez örömmel és hálával tölti el a szívünket. Ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy jobbá tegyük életünket, és megtanuljuk azt egymás szolgálatába állítani. Az élet értelme ugyanis nem a javak vagy az élvezetek habzsolásában található, mivel ezek csak ideig-óráig teszik boldoggá az embert. A mi vágyunk olyan boldogságra irányul, amely soha nem múlik el, amely örökké tart. Boldog Batthyány-Strattmann László, a szegények orvosa arra tanít, "Ha boldogok akartok lenni, tegyetek boldoggá másokat". Ez a keresztények életszemlélete, amelyre Mesterünk az evangéliumban tanít, amikor megismertet bennünket a nyolc boldogsággal.

         2) Amikor a mai napon Boldog Újévet kívánunk egymásnak, akkor a békére is gondolunk. Annál is inkább, mert az ember boldogságát legtöbbször éppen a békétlenség veszélyezteti: a családban, a munkahelyen, a társadalmi életben. Nincs boldogság békesség nélkül. Az igazi békességet a Karácsonykor megszülettett Kisded hozta el nekünk. Amikor a szentmise alatt a mellettünk lévőknek békejobbot nyújtunk, akkor az nem a kibékülés kötelező gesztusa olyan emberekkel, akikkel valójában mindig is baráti viszonyban voltunk. A szentmisében Krisztus békéjét adjuk tovább egymásnak. Azt a békét, amit csak ő tud adni nekünk, amikor megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől.  A benső béke, a tiszta lelkiismeret békéje ez, amely minél több ember életében jelen van, annál inkább számíthatunk a külső békére is. Sajnos mindig vannak azonban olyan emberek, akik nem ebben érdekeltek, vagy csak egyszerűen unalmasnak találják a békét, és ezért feszültséget, háborúságot szítanak. Ne engedjünk a kísértésnek, ne adjuk fel béketűrésünket!

         Január elseje minden évben a béke világnapja. Mi hívő emberek  azért imádkozunk, hogy az emberiség végre rádöbbenjen: a békéhez nem feltétlenül szükséges előtte háborúzni, gyilkolni és rombolni. Békét csak egyenlő felek köthetnek, a békediktátumok pedig mindig nagyon törékenyek és újabb konfliktusok forrásai. Tavaly emlékeztünk rá, hogy száz évvel ezelőtt ért véget az I. világháború, de - mint tudjuk - a fegyverek letétele akkor sem jelentett igazi békét. Ahhoz szükség lett volna a győztesek önmérsékletére, mert a vesztesek megalázása már száz évvel ezelőtt is magában hordta egy új világháború csiráját. Az önmérséklet sem elég. Az igazi békéhez ennél is több kell: Krisztus kell. Nélküle a béke ásítozás, langyos semmittevés, sőt akár a gyengeség jele is lehet. Ha nem társul hozzá szívbéli megtérés, akkor nem valósul meg az a béke, amelyet a Megváltó hozott a földre. Krisztus nélkül a békét a kölcsönös gyanakvás övezi

         Izajás próféta viszont úgy írja le a messiási békét, mint amikor együtt lakik a farkas a báránnyal, a párduc a gödölyével. Együtt legel a borjú és az oroszlán, a csecsemő pedig nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, mert "Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert" (Iz 11,9). Ezek a messiási béke jellemzői. A keresztény ember küldetése éppen ez: megtölteni a földet az Úr ismeretével és szeretetével. Ez az igazi béke záloga!

         Ehhez kérjük a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását, akire a mai napon, mint Isten Anyjára emlékezünk. Kérjük őt, aki a Béke Királynője is, hogy legyen vezetőnk ezen az úton!

               3) Évek óta, a január elsejei körlevemben szoktam meghirdetni az új esztendő kiemelkedő programját, az egyházmegyei találkozót. Az idén elsősorban azokat a fiatalokat várom az Egri Bazilikába, akik középiskolába, főiskolára, egyetemre járnak, vagy akik tagjai egy ifjúsági közösségnek, hogy együtt tegyünk tanúságot Krisztusba vetett hitünkről. 2019. május 18-án, Szent II. János Pál pápa születésének 99. évfordulóján tartjuk ezt a találkozót. A lengyel pápának különleges karizmája volt, hogy megtalálta a hangot a fiatalok szívéhez és lelkesíteni tudta őket. Kérem, hogy az egész egyházmegye közössége imádkozzon értük és a találkozó sikeréért. A jövő Isten kezében van, de annak megrajzolása a fiatalokra vár! Mindannyian segítsünk nekik, hogy felismerjék élethivatásukat a másik ember szolgálatában! Bárcsak közülük minél többen megtalálnák boldogságukat és kiteljesedésüket a betegek gyógyításában, szenvedéseik enyhítésében, a kicsinyek nevelésében és oktatásában, a lelkek felrázásában és megerősítésében! Legyünk mindnyájan a béke követei!

          Szeretettel kívánok minden krisztushívőnek és minden jóakaratú embernek Istentől megáldott, békés, boldog új esztendőt!

          Eger, 2019. január 1-jén                                     

 Dr. Ternyák Csaba
egri érsek

 (Az Egri Főegyházmegyében minden szentmisében felolvasandó 2019. január 1-jén, Szűz Mária, Isten anyja ünnepén!)

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő