30 év kegyelmeiért adtak hálát

Szent József főünnepéhez kapcsolódva emlékeztek meg az Egri Érseki Szent József Kollégium alapításának 30. évfordulójáról.

loczi_4

Az ünnepségsorozat délutáni előadással kezdődött, melyen Lóczi Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa adott lelki útravalót a résztvevőknek.

mise_7

A hálaadó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. A főpásztor homíliájában Szent Józsefről szólva rámutatott:  Jézus Krisztus nevelőapja,. gondviselője, védelmezője csendben szolgált, az evangélium nem őrzi szavait. Ez a csendesség azonban nem jelentéktelenségről árulkodik. Négy álmát jegyezte fel az üdvtörténet, s ezek egyike sem róla szólt, hanem a rábízottakról.

mise_4v  

Ternyák érsek felidézte Ferenc pápa 2020-ban írt levelét, melyben Szent József fővédőszentté választásának 150. évfordulóján ezekről az álmokról elmélkedik. Az elsőben érte Mária várandósságának meglepő híre, s hitt az angyal szavának, hiszen megmentette jegyesét. A második álomnak engedelmeskedve Egyiptomba menekíti családját, majd a visszatérésre, s annak útjára is álomban kap utasítást. Családjáért élt, ez volt a hivatása, miként a mai szülőknek, lelkipásztoroknak, orvosoknak, pedagógusoknak is van hivatása, mert másokért élnek.

mise_2

Szent József az édesapák és az apai hivatásra készülők példaképe, megmutatja, hogy önmagunkat legyőzve, szeretetből kell másokért élnünk.

koos_2v  

A szentmisét követő gálaműsor kezdetén Koós Ede, a kollégium lelki vezetője úgy fogalmazott:  a kollégium elnevezése útmutatás, mutatja, hogy az itt folyó munka alappillére a katolikus keresztény hit és értékrend. Az elmúlt harminc évben számos fiú kapott itt otthont, nevelést és tanulmányaihoz segítséget felkészült nevelők részéről, valamint a megélt keresztény hitünkből táplálkozó vallási élményegyüttest egy egyre jobban kiteljesedő emberi életúthoz.

gala_czako_beszed_1

Czakó Tamás igazgató elmondta: küldetésük a kollégium falai között élő fiúkhoz atyai gondoskodással fordulni, minden bajukban segíteni, mint pótapák a távollevő szülők helyett. Nevelni őket személyes példával, keresztény értékrenddel, hogy majd ők is igazi családapák lehessenek. Biztosítják a lakhatási, tanulási feltételeket, hogy segítsék a fiúkat az érettségi vagy a szakma megszerzésében, illetve a továbbtanulásban.

gala_tomeg_1

Feladatuk, hogy a vallásos családból érkező fiúk hite erősödjék, a nem hívő diákok keresztény értékrendet is példát lássanak maguk körül. Az elmúlt 30 évben papok és szerzetes is került ki e falak közül,  283 településről érkeztek diákok határainkon túlról is.

gala_kituntetett_diak

Az eseményen adták át a Szent József díjakat, melyet a tanulmányi eredmény, lelkiélet és közösségi munka terén legkiválóbb diákként Csirke Edvárd kapott és kollégiumi munkája elismeréseként Faragó Dániel pedagógus, munkaközösség-vezető.

gala_kituntetett_tanarv

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert, Vozáry Róbert