30 éves jubileum Sátoraljaújhelyen

01

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli idén a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. A jubileum alkalmából  Ternyák Csaba érsek mutatott be szentmisét a Szent István király templomban május 20-án.

02

A főpásztor a gyermekek között sétálva mondta el prédikációját, ezzel szemléltetve azt, hogy Jézus közénk jött, közel akar kerülni hozzánk, barátaiként tekint ránk. A diákokat arra biztatta, hogy nyitott szívvel keressék a kapcsolatot Jézussal, próbálják őt egyre jobban megismerni és követni tanítását.

03

Az ünnepség délután a Kossuth Lajos Művelődési Központban folytatódott, ahol Szent Margit életéről készült színdarabot mutattak be a diákok. Szent Margit, akit szülei már gyermekkorában felajánlottak Magyarország megmentéséért, három éves korában a domonkos nővérekhez került, a Nyulak szigetén lévő zárdában töltötte szerzetesi éveit és a legalacsonyabb rendű munkát is szívesen végezte, példát adhat ma mindannyiunk számára döntésképességben, áldozathozatalban, elköteleződésben és hűségben.

05

Fábrikné Király Klára, az iskola igazgatója köszöntőjében rámutatott, hogy az oktatás mellett az iskola és az óvoda pedagógusainak alapvető feladata, hogy a gyermekeket családias, szeretetteljes környezetben katolikus értékrend szerint neveljék. Háláját fejezte ki az Egri Főegyházmegyének, hogy fenntartóként biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, a szülőknek és a gyermekeknek pedig azért, hogy együtt haladhatnak a hit útján.

06

Lóczi Tamás esperes, iskolalelkész bemutatta az iskola azon részeit valamint a diákok és pedagógusok számára egyaránt természetessé vált mindennapos mozzanatokat, amelyek Istenre emlékeztetik az intézménybe belépő látogatót. „A tanévet átszövik a vallásos programok, melyek az egyházi naptár ünnepeihez igazodnak. A plébánia és az iskola nemcsak fizikai szomszédságban, hanem lelki egységben van egymással. Jól tetten érhető a három évtizedes tudatos építő munka, amely az egyházi iskolában zajlik.” Hangsúlyozta, hogy az iskolához kapcsolódó katolikus óvoda jó alapot ad a diákoknak. Jószívűségre, hálára, egymásra figyelésre neveli a kicsiket. Végül köszönetet mondott a szülőknek, hogy a katolikus egyház intézményeire bízzák gyermekeiket.

07

A köszöntők sorát Dankó Dénes alpolgármester zárta, aki örömét fejezte ki, hogy az egyházi oktatás jelen van a városban, mert gazdagabbá teszi a város életét. Fontos, hogy a felgyorsult életünkben legyen egy olyan horgony, amely segít eligazodni a világ tengerén.

08

„Változóban van a világ, veszélyben van Európa, de ha mi belekapaszkodunk abba a horgonyba, amely lehetővé teszi, hogy mindennapjainkat békében és nyugalomban élhetjük, akkor jó úton járunk. Fontos, hogy a keresztény hit a nevelés része legyen hazánkban.” Végül azon reményének adott hangot, hogy 30 év múlva is ennyi szép és egészséges gyermek járjon a Szent Margit Általános Iskolába.

09

Az ünnepség az óvodások és általános iskolások műsorával zárult.

 

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert