30 éves püspöki jubileum

Ersek_ur30_altalanos_helynok_levele

Harminc évvel ezelőtt, 1993. január 6-án Rómában Szent II. János Pál pápa szentelte püspökké egyházmegyénk főpásztorát, Dr. T ernyák Csaba érsek urat.

1992. december 24-én történt esztergomi segédpüspöki kinevezésekor püspöki jelmondatául választotta „Ipsi gloria in saecula!” („Dicsőség Neki mindörökké!”) Az Egri Főegyházmegye papjai és hívei közösségének nevében hálát adunk 30 éves püspöki szolgálatáért és köszönjük, hogy ennek a szolgálatnak több mint fele az Egri Főegyházmegyében telt el.

1997. december 11-én címzetes eminentianai érsekké és a Papi Kongregáció titkárává nevezték ki. Püspöki életútja közel egy évtizeden keresztül Rómában folytatódott. Szent II. János Pál pápa túl azon, hogy személyesen szentelte püspökké, a Vatikánban munkatársai közé is választotta.

XVI. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezte ki egri érsekké. Beiktatása 2007. június 9-én történt az Egri Bazilikában. 2010-től 2015-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese, 2015-2020 között az MKPK Állandó Tanácsának tagja volt.

Főpásztori szolgálatának köszönhetően jelentős számú katolikus oktatási-nevelési intézmény kezdte meg működését az Egri Főegyházmegyében. 2012-ben megalapította a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumot, 2021-ben pedig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet.

Egerbe érkezve tudatosan figyelt arra, hogy személyesen találkozzon egyházmegyéjének papjaival. Az elmúlt 15 év során, a hívek az egyházközségekben sokan találkozhattak vele bérmálások és egyéb ünnepek alkalmával, számos felújított templom megáldásakor, hiszen sok plébániát és iskolát keresett fel, személyes emlékeket idézhetnek fel a Paptestvérek az Érsek Úrral való találkozásaikról.

Ezúton is köszönjük a főegyházmegyénkért végzett szolgálatát. Imádkozzunk főpásztorunkért, adjon neki a Mindenható Isten jó egészséget, Urunk Jézus Krisztus bőséges kegyelme kísérje életét és a Szentlélek Úristen irányítsa minden tevékenységét! Főpásztori szolgálatára kérjük a Boldogságos Szent Szűz anyai oltalmát és főegyházmegyénk védőszentje, Szent János apostol és evangélista pártfogását!

    Eger, 2023. január 6.

    Ficzek László
    általános helynök