„a bűn vírusát Jézus az engedelmesség vakcinájával győzte le”

2021. április 2. 16:55

Az egri bazilikában zárt körben, az egri papság képviselői és az egri papnövendékek részvételével vezetett szertartást Ternyák Csaba egri érsek 201. április 2-án, 15 órától.

Nagypénteken az egyház hagyománya szerint nincs szentmise, délután 3 órakor az Úr szenvedésének ünneplésével a kereszt titkára világít rá a liturgia.

Az egri bazilikában tartott szertartás kezdetén csendes bevonulás után a vértanúkra utaló piros miseruhába öltözve Ternyák Csaba egri érsek és asszisztenciája az oltár előtt leborulva imádkozott. A leborulás az önmagunk  akaratnak történő meghalást, a teljes önátadást jelenti.

A szenvedéstörténetet Szent János evangéliumából idézték fel a szeminárium növendékei.

 

A főpásztor szentbeszédének kezdetén hangsúlyozta: a passió története mélyen megérint bennünket, s idén talán még jobban bele tudjuk élni magunkat a szenvedéstörténet állomásaiba, hiszen alig van olyan család, amely ne élte volna még át a járvány megrázkódtatásait. Ebben a helyzetben a hívő ember számára nagy erőforrást és kapaszkodót jelent az Üdvözítő keresztje. Együttérzéssel gondolunk beteg testvéreinkre, akik lélegeztetőgépen vannak, akik kórházban, vagy otthon várják állapotuk jobbra fordulását. Eszünkbe jutnak azok a cirenei Simonok, orvosok és betegápolók, akik hősies odaadással gyógyítják a koronavírus áldozatait, és közben szinte éjt nappallá téve oltják az embereket. Ternyák Csaba egri érsek kiemelte: „kötelességemnek érzem, hogy erről a helyről is emlékeztessek arra, hogy az egészségügy csak azokat tudja beoltani, akik ezt kérik, akik regisztráltatják magukat. Bátorítok mindenkit, aki még nem tette volna meg, hogy ne késlekedjen ezzel! A Covid-járvány ellen most ez a leghatékonyabb védekezés.”

A főpásztor rámutatott: Nagypéntek drámájának egy másik pandémia, a bűn az okozója. A rosszat akkor is csak a jóval lehetett legyőzni, miként az átkot az áldás, az árulást a hűség, úgy az első Ádám engedetlenségét, a bűn vírusát Jézus az engedelmesség vakcinájával győzte le! A húsvéti szent három nap legnagyobb üzenete mégsem a szenvedés és a halál, mert mindkettő átmeneti állapot, egyik sem végleges. Rögös út vezetett oda, de most is ő jár előttünk, mutatja az utat, ahogy olvashatjuk: „műve befejeztével örök üdvösséget szerzett azoknak, akik neki engedelmeskednek”.

Az érsek hozzátette: ezért nagypénteki sírásunk könnyein, és azokon is, amelyeket elhunyt szeretteinket hullatunk, átragyog a feltámadás örömkönnyének sugara.  A felújítás alatt álló bazilikában most nem látható a kupolában olvasható felirat, melynek ígérete mélyen belénk rögzült a Jelenések könyvéből a győztes Bárányra vonatkozóan, aki Isten trónjánál állva elvezeti a benne hívőket az élet vizének forrásaihoz, "És az Isten majd letöröl szemükről minden könnyet és halál nem lészen többé sem gyász, sem jajkiáltás..."

 

A nagypénteki egyetemes könyörgéseken túl egy rendkívüli, XI. könyörgésben imádkozunk a járvány betegeiért, az elhunytakért és a szeretteiket elvesztőkért. Az Úr szenvedésének, halálának érdemeire hivatkozva kérünk és remélünk meghallgatást.

RENDKÍVÜLI KÖNYÖRGÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért,  és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvérek,  hogy megtapasztalhassa a keresztény nép: életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a Mindenség Királya.

Mindenható, örök Isten,
tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyítsd meg gyermekeid terhét, fogadd országodba az elhunytakat és erősítsd meg gyenge hitünket, ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét.

Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk atyai gondviselésedben.
Krisztus, a mi Urunk által.

 

Nagyszombaton 18 órakor lesz szertartás, melyet Ternyák Csaba egri érsek vezet.  A hívek a Szent István Rádió élő közvetítésében és a Szent István Televízió Youtube csatornáján kapcsolódhatnak be a szertartásba.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Federics Róber, Vozáry Róbert