A család olaj az élet lámpásában – Főegyházmegyei Kateketikai Konferencia Egerben

IMG_8313

A keresztény családi életre nevelés jegyében tartanak konferenciát az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára november 10-12. között. A három napos rendezvény szentmisével kezdődött a Bazilikában, melyen a mintegy 400 résztvevő közösen imádkozott, hogy a hitoktatók szolgálata egyre eredményesebb, hatékonyabb legyen és bőséges gyümölcsöket hozzon.

IMG_8298

A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba érsek Ferenc pápa Eucharisztikus Kongresszuson elhangzott homíliájának egyes szakaszait idézte fel. Ahogyan a tanítványoknak, ugyanúgy nekünk is felteszi a kérdést Jézus, hogy kinek tartjuk őt.

A Szentatya szerint három lépésben megy végbe ez a felismerés tanítványoknál: Jézus hirdetése, döntés Jézussal, Jézus követése.

A válaszunk által születik meg a tanítványi kapcsolat. Az a veszély fenyeget bennünket, hogy nem Isten, hanem az emberek elvárásai szerinti Messiást hirdetünk. Olyan Messiást szeretnénk, aki hatalommal rendelkezik és nem egy keresztre feszített szolgát. Az eucharisztia emlékeztet bennünket, hogy Jézus valódi hatalma és ereje a vesztett helyzetekben mutatkozik meg. Ezért fontos a szentmise és a szentségimádás, hogy a vele való találkozás átalakítson bennünket és higgyünk abban, hogy az ő segítségével képesek leszünk úrrá lenni a legnagyobb nehézségeken is. Végül arra biztatta a hitoktatókat, hogy soha ne adják fel a reményt, hogy Isten segítségével és jó példával a Krisztusi útra tudják vezetni a rájuk bízott gyermekeket.

 IMG_8342 

A Hotel Egerben zajló konferencián Bárdos Krisztián, a Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Gondolatébresztő szavaival kiemelte, hogy a család fogalma alatt nemcsak a közvetlen rokoni kapcsolatot értjük, hanem a közös hit és a keresztség is összeköt minket. Bárhol élünk a világban, egymás testvérei vagyunk. Feladatunk, hogy újra és újra felfedezzük a család építő jellegét, imádkozó közösségként biztos alapokat kell adnunk a ránk bízottaknak.

IMG_8365

Nyitó előadásában Ternyák érsek továbbvitte ezt a gondolatot, mondván, papoknak, hitoktatóknak különleges feladata és célja a hit továbbadása. A pedagógusok között a hitoktatóknak azért van nehezebb dolguk, mert nemcsak tárgyi tudást kell adniuk, hanem ami sokkal fontosabb, hogy a boldog élet útját kell megmutatniuk a gyermekeknek. Szelídséggel, szeretettel és jó példával kell a gyermekeket elindítani és kísérni Isten felé.

Hangsúlyozta, hogy a hittanórának nem egy újabb stressz forrásnak kell lennie a többi tantárgy között, hanem a feltöltődés, örömforrás színterének. A család az elsődleges színtere a hit továbbadásának, de a hitoktatók egyfajta pótszülőként pótolni tudják azt, ami a vér szerinti rokoni kapcsolatokból kimarad. Végül reményét fejezte ki, hogy a hitoktatók katekétaként tevékenykednek, vagyis hozzásegítik a fiatalokat, hogy valódi élő közösséget és otthont találjanak az egyházközségeikben.

IMG_8413

Dr. Racs Csaba, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára személyes emlékeit is megosztotta a hallgatósággal. Mint mondta, ha kimarad a szülői, családi minta a hitre nevelésben, akkor is a papok, hitoktatók sokat tehetnek azért, hogy ezt a hiányosságot pótolják. Az ő életében plébánosa példájának fontos szerepe volt abban, hogy meghallja a jó Isten meghívását és a papi hivatást válassza. Szentírási igék által beszélt a férfi és nő legbensőbb egységéről, mely az ószövetségi korban az Isten után közvetlenül következő szülők tiszteletét is felülírja.

IMG_8343

Mindez rámutat a házasság szentháromságos természetére: a férfi-nő házasságban megvalósuló egysége a Szentháromság személyei között lévő egység képe. Egy másik fontos apektus, amely számos helyen fellelhető a Szentírásban, hogy a házasfelek egymáshoz fűződő kapcsolata olyan, mint Krisztus és az ő népe kapcsolata. Ahogy Krisztus soha nem hagyja el az egyházát, a népét, sőt, életét adja mindannyiunkért, ugyanúgy kell férjnek és feleségnek is az életüket adniuk egymásért.

A három napos konferencia előadói között lesz Uzsayné Dr. Pécsi Rita neveléskutató, Phd. Tornay Krisztina Petra nővér, a Boldogasszony Iskolanővérek rend tagja, Dr. Guba András atya, a Sapientia Hittudományi Főiskola innovációs és fejlesztési rektor-helyettese valamint Szabó József főszékesegyházi kanonok, Miskolc-Diósgyőri plébános.

Pap Ildikó

Kép: Balogh Ferenc