„a hit csillaga vezet bennünket az Üdvözítőhöz” – Elkezdődött az ökumenikus imahét Egerben

sszes lelkip, néppel, hóóóóó

Január 17-én kezdetét vette az ökumenikus imahét. A keresztények egységéért évente tartott imahetet 1968 óta közösen készíti elő az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács.  Ez a néhány nap alkalom arra, hogy egy-egy ország, illetve térség gondjaira felhívja a világ keresztényeinek figyelmét.

TóthImre

Egerben a református templomban nyitották meg az imahét rendezvényeit. Az imaórát Tóth Imre református lelkész vezette, az elmélkedést Dr. Ternyák Csaba egri érsek tartotta.

Tóth Imre református lelkész köszöntőjében úgy fogalmazott: az egyház látható egységéért imádkozunk a ma kezdődő héten. „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2) – az imahét mottója felhívja a figyelmet arra, hogy Isten világossága eloszlatja a mi sötétségünket. Legyünk világossággá, mely a megváltó Jézushoz vezet másokat.

Dolhai olvas (1)

A szentírásból dr. Dolhai Lajos rektor, Ailer Gellért plébániai kormányzó, Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész olvasott fel részleteket, majd Demkó Balázs görögkatolikus parókus az evangélium sorait tolmácsolta a jelenlévőknek.

Ezt követően a házigazda református lelkész felkérte Ternyák Csaba egri érseket, hogy tartsa meg igeszolgálatát.

rsek szószéken (2) A főpásztor emlékeztetett: tavaly a járvány miatt nem volt lehetőség a találkozásra, ezért nagyon vártuk, hogy  a közös élményeink legyenek egymás hitéről, elkötelezettségéről. Azért vagyunk itt, mert ugyanaz a lelkesedés él bennünk, ami a napkeleti bölcseket hosszú zarándokútra késztette. A kiadott imafüzet katolikus és protestáns fordításban is hozza Máté evangéliumának részletét, „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”, „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”

nép (1)

Minimális eltérés van a kettő fordítás között, az egyik úgy állítja elénk a napkeleti bölcseket, mint akik azért jöttek, hogy hódoljanak előtte, a másikban pedig úgy, hogy imádni jöttek. Valójában ez a kettő ugyanazt jelenti. Egyszerre akarunk hódolni előtte és imádni őt, a hit csillaga vezet bennünket az Üdvözítőhöz.

Mi egriek fontosnak tartjuk a csillagokat, melyek számunkra Istenről beszélnek és hozzá vezetnek. Gárdonyi Géza emblematikus regénye, az Egri Csillagok emlékeztet bennünket erre, másrészt a főpásztor előd, Eszterházy Károly az egyetemi ház építésekor a kor legmodernebb csillagvizsgálóját is felszereltette.

A bölcsek a csillag nyomában jártak, de céljuk az volt, hogy megtalálják a betlehemi kisdedet és imádják őt. Ezt az ajándékokkal fejezték ki, Krisztus követőiként mi is kifejezzük ezt, munkánkkal, elhatározásainkkal, áldozatainkkal.

rsek szószéken közeli (1)

Közös mindannyiunkban, hogy Jézus Krisztus a keresztségben átalakította életünket, s ez folyamatosan feladatot jelent nekünk, életünk végéig tart. Alapvetően hitünk bázisai ugyanazok, a legfőbb tételekben ugyanazt valljuk, együtt imádkozunk, tiszteljük és szeretjük egymást. A hozzá vezérlő csillag nyomában járunk, arra a nagy kalandra készen, hogy egyszer majd végleg átalakítsa és újjáteremtse életünket.

Az elmélkedést követően a hívek közösen elimádkozták a Miatyánkot valamint az Apostoli hitvallást. A közös imádság végén Tóth Imre református lelkész, az imaóra házigazdája megköszönte minden felekezet képviselőinek, a híveknek a jelenlétet, a közös imádságot. A járványhelyzet miatt a korábban megszokott szeretetvendégség elmaradt.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert, Vozáry Róbert

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő