Álláshirdetések - Egri Főegyházmegye

Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő, 2020. július 15-én megszűnő intézményvezetői megbízású, II. pontban felsorolt köznevelési intézmények élére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 66-67. §-ainak és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ának megfelelő, az Nkt. 69. §-ában meghatározott intézményvezetői feladatokat 2020. július 16. napjától a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208-211. §-aiban szabályozott vezető állású munkavállalóként, heti 40 órás, határozatlan idejű munkaviszonyban ellátó intézményvezetőket keres.

A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. szám alatti címére (telefon: +36/30/776-03-72) 2020. április 30-ig kell benyújtani.  

I.    A jelentkezéskor benyújtandó iratok:

1.    a jelentkező szakmai önéletrajza, amely kiterjed katolikus kötődéseire;
2.    a jelentkező motivációit is tartalmazó intézményvezetői elképzelések;
3.    a jelentkező jogszabályban előírt végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló okiratok hiteles másolata;
4.    katolikus lelkipásztor ajánlása;
5.    a jelentkező 3 hónapnál nem régebbi, előírt tartalmú hatósági erkölcsi bizonyítványa;
6.    a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak az álláshirdetéssel összefüggő, célhoz kötött kezeléséhez hozzájárul.

II.    A köznevelési intézmények:
 
1)    Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola, 3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.
2)    Érseki Szent József Kollégium, 3300 Eger, Foglár u. 1.
3)    Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.
4)    Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium, 5130 Jászapáti, Vasút út 2.
5)    Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.
6)    Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 5321 Fegyvernek, Dózsa György út 2.
7)    Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda, 5350 Tiszafüred, Fő u. 26.
8)    Szent István Katolikus Általános Iskola, 3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.
9)    Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, 3600 Ózd, 48-as út 6.
10)    Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
11)    Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium, 3200 Gyöngyös, Than Károly u. 1.

Eger, 2020. március 16.

Dr. Ternyák Csaba
egri érsek