„a megtérésünket ne halogassuk tovább” - érseki szentmise Hamvazószerdán

Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak, mellyel Jézus Krisztus szenvedésére, üdvözítő halálára és feltámadására, vagyis a Húsvét megünneplésére készülünk – mondta el Ternyák Csaba egri érsek a szertartás elején.

IMG_1866

Szentbeszédében rámutatott: Hamvazószerda a maga komolyságával  minden évben mélyebb és összeszedettebb imádságra,  őszinte böjtölésre és mások előtt nem hivalkodó jócselekedetek gyakorlására készít és hív fel bennünket.  A következő hetekben tehát elsősorban bűnbánattal készülünk Jézus Krisztus szenvedésének, halálának és  feltámadásának ünneplésére. A főpásztor őrömének adott hangot, hogy nagy számban jöttek el a hívek, hogy a hamvazkodás szertartása által alázatosan beismerjük, Isten teremtményei vagyunk, porból vétettünk, de van lelkünk, melyet Isten lehelete tett belénk. Ez lehetővé teszi, hogy az isteni életet éljük egyre inkább, egyre inkább az odafönt valók kerüljenek előtérbe.

IMG_1871

Szent Pál apostol a szentleckében az alkalmas időre hívja fel a figyelmet,  s az egyház liturgiájában felkészít bennünket arra, hogy megfeleljünk a Teremtő elvárásainak. A bűnbánati időszak új emberré lehet bennünket, ne halogassuk a fontos döntéseket. Korábban a vírushelyzet, most pedig a szomszédban zajló háború  sarkall arra, hogy magunkba szálljunk, a megtérésünket ne halogassuk tovább. A háborús helyzetben az emberi jóság számtalan megnyilvánulását is megtapasztaljuk, a menedékkeresőket nagyon sokan segítik önzetlenül. Mert felismerjük, hogy ők a testvéreink, s az élet adja elénk a jócselekedet alkalmait.

IMG_1863

Ternyák érsek felidézte, Erdő Péter bíboros nagyböjti üzenetében a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeire utalva a Szentlélek különleges jelenlétéről, a Krisztussal való találkozásról szól, mely azóta is erőt adhat, éltet bennünket. Most, a nagyböjt elején hitünk és keresztény életünk elmélyítését segítheti. Az 1938-as világkongresszus élménye népünket és az egész katolikus világot a második világháború és az azt követő évek borzalmaira készítette fel. Lelkünk mélyén arra gondoltunk, hogy most is rászorulunk a nagy segítségre, a kultúra válsága, a béke és a jólét kísértései miatt. De arra nem gondoltunk, hogy valódi, súlyos háború fog kitörni a szomszédságunkban. Isten a nagy megpróbáltatás előtt újra bennünket erősít meg egy hatalmas kegyelmi öleléssel és rajtunk keresztül bátorítja és vigasztalja a világot. Különleges hivatásunk van arra, hogy hűségesek legyünk az evangéliumhoz, az eucharisztikus Krisztushoz.

IMG_1869

Az érsek  rámutatott: a püspöki konferencia felhívását követve böjtöljünk nemzetünkért és kövessük Ferenc pápa felszólítását és ajánljuk fel imáinkat, önmegtagadásainkat az egész világ és benne Európa békéjéért.

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert, Vozáry Róbert