Április 30-ig lehet jelentkezni a kántorképzésre

Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2023 szeptemberében, az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben

kantorok 

A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében; felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra.

A képzés hat féléves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre.

Az egyetemre felvételt nyert hallgatók a szükséges kreditek többségét az egyetem Zenei Intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik.

A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldaláról letölthető jelentkezési lapon, a 3300 Eger, Eszterházy tér 1. címre kell benyújtani 2023. április 30-ig.

 

A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Zenei Intézet

Eger, Eszterházy tér 1. (Líceum) fsz. 123.

Tel.: (36)520-400, 2031 mellék

E-mail: felvi@uni-eszterhazy.hu

 

Egri Hittudományi Főiskola

Tanulmányi Osztály

Eger, Foglár György utca 6.

Tel.: (36)312-916/130-as mellék

E-mail: hivatal@eghf.hu