A szeretet áll az egyházi iskolák nevelési elvének középpontjában

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények lelkipásztorai számára tartottak értekezletet február 20-án. Az elmúlt évek során megnőtt az igény az egyházi jelenlétre, így jelenleg közel 100 telephelyen 51 intézmény működik egyházmegyei fenntartásban.

Míg a középkorban a szerzetesi, kolostori iskolákban elitképzés folyt, ma az egyház célja elsősorban az, hogy minden ember számára elérhetővé tegye a lelki és a szellemi képzést. A társadalom sem elit és mi az egész társadalmat szeretnénk oktatni – fogalmazott Juhász Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke. „A pedagógusokat arra ösztönözzük, hogy a tehetséggondozásra ugyanakkora hangsúlyt fektessenek az iskolákban, mint a felzárkóztató programokra. Az értékek továbbadása terén pedig igyekszünk méltónak lenni azon őseinkhez, akiknek köszönhetjük, hogy van hazánk, van kereszténység, vannak templomaink, iskoláink és ezt a következő nemzedéknek tovább kell adni” – mondta az EKIF elnök.

Dr. Ternyák Csaba érsek rámutatott, hogy az egyházi iskolák sem mentesek az emberi gyengeség következményeként megjelenő bűntől, konfliktusoktól. A lelkipásztorok egyik feladata az emberek közötti párbeszéd elősegítése, a bűnbánat szentségében pedig az emberek lelkében a bűn miatt kialakult belső konfliktus feloldása.

Molnár-Gál Béla diakónus, a kazincbarcikai Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója előadásában számos példával támasztotta alá, hogy a hátrányos helyzetű tanulókkal és szüleikkel kapcsolatban a tekintélyelvűség helyett a szeretet gyakorlása sokkal célravezetőbb. Mint mondta, a hit és a humor elengedhetetlen a hatékonyság útján.

Az értekezlet gazdasági kérdések megbeszélésével és tapasztalatcserével zárult.

Pap Ildikó