„állítsuk át a szívünket Isten logikájára” - igazgatói értekezletet tartottak Egerben

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, a Líceumban tartották az igazgatói értekezletet 2022. február 9-én.

csoportképLM_2103

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási intézményeinek vezetői értekezletén Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott: az iskolák ebben a nehéz helyzetben is működőképesek, s ez az igazgatóknak is köszönhető.

lóczi LM_1854

A program helyszínére, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre utalva elmondta: egyre szorosabb az együttműködés az iskolák és az egyetem között. Hozzátette még: a katolikus intézményekben a legfontosabb, hogy a hitélet jelen legyen, gyarapodjon, mind a diákok, mind a pedagógusok körében.

füleczkközeliLM_1922

Az értekezleten Füleczki István, az Egri Érseki Papnevelő Intézet prefektusa, teológiai tanár a kinyilatkoztatásról tartott előadást, melyben a Szentírás, az egyházatyák és a zsinatok tanítása tükrében vizsgálta a kérdést, kitérve a mariológiai aspektusokra. A kinyilatkoztatás a szabad és szeretetből fakadó közlés feltétele két személy, s teológiai értelemben Isten tevékenysége a Szentíráson, a Szenthagyományon keresztül, őrzője és védelmezője pedig a Tanítóhivatal.

Az Ószövetségben Isten önközlése lelhető fel, melyben feltárja misztériumát az emberekhez fordulva, ez az Újszövetségben folytatódik, kiteljesedik Jézus Krisztus által.

füleczki LM_1930

Az Ószövetség és az Újszövetség közötti szakadékon átívelő híd Mária, az ő személye fényében nagyon sok utalást találhatunk erre. Az angyali üdvözlet az egyik legkézenfekvőbb bizonyítéka ennek. „Üdvözlégy”, „Veled van az Úr”, „Ne félj!” – mindek már az Ószövetségtől végigkísérik az üdvtörténetet. A kinyilatkoztatás azt mutatja, hogy Isten minden cselekedetünkben velünk van – összegezte előadását Füleczki István.

mmmmmmLM_2070

A program szentmisével folytatódott, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutatott be a Líceum kápolnájában. A szertartás elején a főpásztor elmondta: ezúttal is hálát adni jöttünk össze, hálát adunk a diákokért, szülőkért, pedagógusokért és azért, hogy sokakban megszületett a bátor döntés és a bizalom, hogy gyermekeiket iskoláinkra bízzák.

Szentbeszédében az érsek rámutatott: a Szentatya budapesti szentmiséjén ugyanaz az evangéliumi szakasz hangzott el, mint ma, s a legutóbbi igazgatói értekezlet szentmiséjén már elkezdődött Ferenc pápa homíliájának átelmélkedése, s tekintve annak mély rétegeire, érdemes most folytatni. (A teljes szentbeszéd itt olvasható: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-hosok-teren-jezus-csodaloibol-kovetoive-kell-valnunk )

prédikk közepesLM_2032

Az emberi és az isteni gondolkodás, az ember és az Isten logikájának ütközése konfliktust okoz, Jézus ezt veti Péter szemére. A keresztény ember érzi állandóan ezt a feszültséget, s ezért olykor nem engedünk a jónak - mondta el a főpásztor.

prédik távoli jóóóóLM_2028

A Szentatya a Hősök terén megmondta nekünk, hogyan lehetünk igazán jó keresztények és hogy nem elégedhetünk meg azzal, hogy részt veszünk szertartásokon, kicsit imádkozunk, jámborkodunk. Ha nem tesszük meg a második lépést, mely a tanítványi  kapcsolat megújításának második lépése – „döntés Jézussal” – akkor nem haladunk Isten felé. Krisztus egyedül a szeretettel áll elénk, nem úgy mint az evilági hatalmas, győzedelmes, ajnározott messiásai. Nem elégszik meg a hitről szóló kijelentésekkel, azt várja, hogy megtisztítsuk vallásosságunkat a keresztje és az Eucharisztia előtt - tette hozzá az érsek.

mise népppLM_1995

Hogy ne a külső cselekedetekben, a parancsolatok gépies megtartásában reménykedjünk, hanem a szívünk legyen valóban keresztény, állítsuk át a szívünket Isten logikájára. „Jézus nyomában járni” – ez a Szentatya harmadik gondolata, mely azt fejezi ki, hogy Péter példáján tanuljunk meg egy lépést hátra lépnünk. Nagy a kísértés, hogy mi magunk legyünk életünk középpontja, de engednünk kell, hogy a átalakítsa életünket a Jézussal való találkozás az Eucharisztiában.

kiss gLM_2124

Az értekezlet délutáni szakaszában dr. Kiss Gábor, az érseki bíróság munkatársa, szinódusi moderátor a szinódusi folyamat teológiai hátteréről szólt.  Elmondta: a szinódus szóösszetétel együtt haladást jelent, a szinodalitás pedig az egyház alaptulajdonsága, mely egyszerre ajándék és egyszerre feladat. A jelen folyamatban Ferenc pápa Isten egész népére kiterjesztette az előkészítést, s ennek teológiai hátterét a II. Vatikáni zsinat szemléletváltása is erősíti. A szinodalitás a folytonos megújulás alapja, s egyben tanúsáégtétel, cél és módszer.

némethzoliLM_1952 (1)

Az igazgatói értekezleten Dr. Németh Zoltán osztályvezető és munkatársai az aktuális fenntartói és intézményi feladatokról adtak tájékoztatást.

 

Bérczessy András

kép: Lénárt Márton