„a történelem legnagyobb eseményére emlékezünk” - Nagyszombat éjszakája

01

A feltámadt Krisztus életének jelképe a megszentelt tűz, lángjának szétosztásával és a húsvéti gyertya meggyújtásával kezdődött el a nagyszombat esti szertartás az egri Bazilikában. Felcsendült ezután a Dicsőség, a székesegyházban kigyúltak a fények, a világosság győzött a sötétség felett; Feltámadt Krisztus!

08

Szentbeszédében Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: ezen az éjszakán a történelem legnagyobb eseményére emlékezünk. Egy ember meghalt, feltámadt és visszajött a halálból: új világ köszöntött az emberiségre. Ezentúl a mi halálunk sem végleges, ezért is lelkesít bennünket a húsvéti örömének, melynek szavai megmutatják, ezt a csodálatos éjszakát Krisztus feltámadásának fényessége ragyogja be, melyet a húsvéti gyertya jelez és jelképez mindannyiunk számára.

03

Az evangéliumban drámai szavak írják le az örök félelmet, a nyitott sír látványával. S miközben az asszonyok futva viszik a hírt a tanítványoknak, útközben megjelenik nekik Jézust, aki az angyalhoz hasonlóan arra biztatja őket, ne féljetek!

„Megható és elgondolkodtató, hogy a ma esti húsvéti vigília elején nem féltünk a sötétségben, mert a húsvéti gyertya fénye bevilágította egy kicsit a templomot.” – idézte fel a főpásztor a szertartás kezdetét.

05

Ez az éjszaka megerősíti bennünk az elkötelezettséget, amikor lélekben csatlakozunk két testvérünkhöz, akik hosszas készület után ma a keresztség szentségében megtisztítják lelküket és újjászületnek Krisztusban.

Továbbra is Krisztushoz akarunk tartozni, ezért  újítjuk meg ígéreteinket, és ismét ellene mondunk a Sátánnak és minden cselekedetének és megígérjük, hogy a katolikus anyaszentegyházban Istennek szolgálunk.

04

A homíliát a keresztég liturgiája követte, amelyben két felnőtt járult a beavató szentségekhez, azaz a keresztséghez, a bérmáláshoz, és az eucharisztiához. Ezután a hívek újították meg közösen keresztségi fogadalmukat.

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert, Vozáry Róbert