„a világmindenség örökösei lettünk” – érseki szentmise Mátraverebély-Szentkúton

2023. augusztus 2-án tartották Mátraverebély-Szentkúton a Porcinkula búcsút, az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be.

01

A főpásztor szentbeszéde kezdetén az ünnep, Porcinkula búcsú, Angyalos Boldogasszony eredetét, történetét idézte fel. Mint mondta: az ünnepet mindenhol megülik, ahol jelen van a ferences lelkiség, az Egyház pedig teljes búcsút hirdet erre a napra, a szokott feltételekkel.

04

Szent Ferenc különleges élményben részesült, amikor Jézus képmása életre kelt előtte és megszólította. Ferenc javait értékesítve felújította a templomot, mert a Megváltó szavait – „menj és javítsd meg házamat!” -  félreértve az kőépület felújítására gondolt. Valójában az egész Egyház megújítására vonatkozott a kérés, s Szent Ferenc később valóban elindította a folyamatot.

05

Jelenlegi pápánk névválasztását is ő ihlette, s a hangsúlyokat is, melyek Ferenc pápa szolgálatát jellemzik, különös tekintettel az Egyház megújítására. A Szentatya ma érkezik Lisszabonba, az Ifjúsági Világtalálkozóra, ahol a fiataloknak hirdeti Krisztus örök örömhírét, hogy megerősödjenek hitükben.

09

A főpásztor elmondta: az egyház és a szentségek által eljutottunk a keresztény nagykorúságra, s így  Jézus Krisztus testvérei és a világmindenség örökösei lettünk.

03

Az Istennel történő találkozások a Szentírásban is örökre emlékezetesek maradtak, s nekünk is kellenek olyan különleges helyek, ahol azokra az eseményekre emlékezhetünk, amikor Isten megérintett bennünket, ezekből merítkezhetünk és megtalálhatjuk lelki békénket.

06

Ternyák érsek rámutatott: ma a betegek zarándoklata van, s hálával gondolunk azokra, akik a betegség keresztjét hordozzák, és türelemmel kitartanak hitben, reményben és szeretetben. Köszönettel gondolunk azokra, akiknek életük középpontjában a betegek állnak. Az orvosok, a nővérek, az ápolók, s legyen köszönet azoknak is, akik betegeink lelki gondozásában tevékenykednek.

08

Elmondta még: a szent kenet mellett megerősítenek bennünket Pál apostol szavai is. Hitünk megnyitja számunkra az örök élet távlatát, vigaszt és reményt ad nekünk, hogy testi gyengeségeink és szenvedéseink nem a végső elmúlásba vezetnek, hanem egy olyan országba, ahol elhunyt szeretteinkkel találkozhatunk és eljutunk Isten boldog színe látására - zárta tanítását a főpásztor.

A szentmisére szociális otthonokból, idősotthonokból is érkeztek zarándokok. A záróáldás után kiszolgáltatták a szent kenetet.

12

A Nemzeti kegyhelyen augusztus 12-13-15-én (szombat-vasárnap-kedd) tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút.  Vasárnap: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, kedden Felföldi László pécsi püspök mutat be szentmisét.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert