Aranymisés hálaadás Mátraverebély-Szentkúton

Szeptember 3-án csütörtökön, a Miskolci Esperesi kerület papjai és négy kispap, közösen adtak hálát Dr. Sedon László aranymisés lelkipásztorral Mátraverebély-Szentkúton. A nemzeti kegyhelyen Kisboldogasszony ünnepét elővételezve, Sedon László szentbeszédében felemlítette: úgy jöttünk most ide Máriához, mint amikor a gyerek haza megy az édesanyjához. Ilyenkor a mama mindig megkérdezi: mesélj mi történt veled, van-e valami gondod, jól kijössz-e a testvéreiddel?

A Boldogságos Szűz Mária is így hallgatja meg „pap fiait”. Az aranymisés elmondta azt is, hogy 73 évvel ezelőtt, az ő édesanyja itt imádkozott egy fiúért, akit felajánlott a Szűz Anyának. Ma ez a fiú, aki immáron ötven éve pap, most ugyanitt köszönetet mond paptestvéreivel a földi és az égi édesanyának, azt remélve, hogy ott fenn, már ők is együtt vannak.