Ars Sacra Fesztivál Nyéstán

2021. szeptember 4-én rendezték meg az Ars Sacra Fesztivált Nyéstán, a Gyümölcsoltó Boldogasszony-templomban. 10.30-tól magyar nyelvű római katolikus szentmise volt, majd latin nyelvű gregorián koncert. A szentmisét bemutatta és a szkólát vezette Ft. Szarvas István. A gregorián énekkar neve Schola Ad Hoc, vagyis alkalmi énekkar. Három tagja van.

Szarvas István, pápai káplán, címzetes prépost, esperes, 2014-től Szikszói plébános. 1998-2000 Rómában tanult egyházzenét, azon belül is gregorián éneket (Pontificio Istituto di Musica Sacra). 2003-tól a Szent István Rádió és Televízió vezetője és az alapítvány elnöke. Miskolcon fiatalon okleveles kántor lett. A miskolci és az egri kántorképzőkben később hangszeres játékot, liturgiát, népéneket tanított.

Veress Zoltán, címzetes esperes, 2004-től homrogdi plébános, összesen 21 falu tartozik hozzá. Nyésta is. 10 éve befejezte a Semmelweis Egyetem mentálhigiéné szakát. A gregoriánt szülőföldjén, Székelyudvarhelyen szerette meg. Szécsényben volt két évig novícius, ahol a ferences szerzetesekkel szívesen énekelte nap, mint nap a gregoriánt. Barsi Balázs atya irányításával még több tudásra tett szert.

Bukszár Éva a budapesti Harmat Artúr Központi Kántorképzőben okleveles kántor, a Nyíregyházi Főiskolán ének-zenetanár, karvezető végzettséget szerzett. Pannonhalmán elvégezte a gregorián ének interpretációja nevű kurzust. Jelenleg Szikszón kántorkodik, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazásában közművelődési asszisztens.

 A koncerten elhangzott énekek: 1. Regina caeli laetare…, 2. De Angelis-mise, 3. Victimae paschali laudes…, 4. Ave Maria, 5. Omnes gentes…, 6. Veni Creator Spiritus…, 7. Díszes magyar Te Deum, 8. Salve Regina…

Nagy örömünkre megtelt a templom. Elnyerte a hívek tetszését a program, melyet láttunk a mosolyukból, valamint az utána lévő agapén ezt személyesen is elmondták nekünk. Máskor is szeretnének részt venni ilyen alkalmon. Minket is boldogság töltött el, hogy a római katolikus egyház zenei anyanyelve belopta magát az emberek szívébe.

 

Bukszár Éva