Az 1938. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus egy egri család fényképalbumában

Az 1938. május 25. és május 29. között Budapesten tartott Eucharisztikus Világkongresszuson készített fényképeket tartalmazó fényképalbumot az Egri Főegyházmegye honlapján hozzuk először nyilvánosságra.

A fényképalbumot megjegyzéseivel ellátva, néhai Szölgyémy Ferencné Simay Irén készítette, sógornőjének, az Egerben élt Dr. Mártonffy Lajosné Szölgyémy Annának, Kádár László egykori egri érsek nagymamájának ajánlva.

Az album ma Kádár László 1938-ban született testvére, Lukácsné Kádár Klára tulajdonában van.

A fényképek megtekintésekor azt érezhetjük, amit a „fényes kongresszus” egyik résztvevője így fogalmazott meg:

„Az ünnep, amit ültünk belső ünnep, a szívek ünnepe volt. Márpedig a szívek érzéseit nem tudja úgysem visszaadni egy újságírónak a tolla sem. Valóban, hol az az emberi írásművészet, amely be tudna számolni a szemek örömkönnyeiről, a hitben való megerősödésről, a szeretetről, egyszóval a kegyelem gazdag áradásáról, amely a budapesti Eucharisztikus Kongresszuson végbement?

De mégis úgy érezzük, hogy munkánk nem volt hiábavaló. Mert ahogy egykor a Sinai hegyről lejövő Mózes tekintetéből leolvasta a nép, hogy a próféta az Istennel beszélt, leolvasta pusztán az arca ragyogásából (Móz II. 34.30), noha magát a nagy teofániát nem is látta, úgy most ezen lapok olvasói megismerhetik, hogy Krisztus eljövetele zajlott le a tömegek szívében Budapesten, a Hősök tere oltárának lábainál.”

(Az idézet forrása: Vándorlásunk társa lett - Esztergom-Budapest - 2020. 4. o.)

A szöveget írta és a képeket közzétette: dr. Németh Zoltán