Az élet védelmében

 

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodást kötött az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával.

Az emberi jogok ismerete és tisztelete rendkívül fontos -  hangsúlyozta Dr Ternyák Csaba, nagykancellár, egri érsek beszédében, hozzátette: az egyetem az élet minden szektorának tudományos bázisa, s ezek között a jog is egy fontos terület. Az élethez való jog a legalapvetőbb téma, különösen napjainkban, mert úgy érzékeljük, hogy olyan világban élünk, ahol ez sokszor csorbát szenved. Az érsek Szent II. János Pál pápa Evangelium Vitae című enciklikáját idézve utalt a különösen nagy veszélyben lévőkre, a megfogant, de meg nem született életekre, s a halál közelében lévő emberekre. Ternyák Csaba elmondta még, az együttműködés jegyében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a pedagógusképzésben és több más mellett a gyermekjogok területén is meg kell jelennie az életvédelem gondolatának.

Dr. Kozma Ákos az alapvető emberi jogok biztosa beszámolt az együttműködési megállapodást követő jövőbeli tervekről, mint mondta, mindkét fél számára gyümölcsöző ez a kapcsolat, számítanak az egyetem szakmai tudására és a kölcsönösség jegyében az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala is átadja tapasztalatait. 

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora úgy fogalmazott, az intézmény jövőképében számos olyan elem van, amely egybecseng az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala célkitűzéseivel. A régió tudásközpontjaként működő egyetem az alapvető értékeket, az emberi életet, a  teremtett világ tiszteletét a mindennapokban is megjeleníti, s a tudományos anyagok, rendezvények témáiban is szervesen jelen vannak ezek.

 

Márton Miranda, Bérczessy András