Ballagásukra ajándékkönyvet kaptak az Egri Főegyházmegye iskoláinak idei végzősei

Az Egri Főegyházmegye a 100 éve elhunyt Gárdonyi Géza Isten rabjai című művének egy-egy példányával ajándékozta meg általános iskoláinak és középiskoláinak idén végzett 3 200 diákját.

ISten rabjai

Tettük ezt annak reményében, hogy sokan elolvassák majd e művet és megértik mondandóját, megérzik üzenetét. Gárdonyi Géza naplójegyzetében élete legszebb művének nevezte az Isten rabjai című könyvét, amelynek titka szerinte az, hogy az istenhívők mellett a nem hívőket is képes megszólítani. A regény szereplőjeként Jancsi fráter rajongva szemléli Szent Margitot, akinek élete legfontosabb üzenetét a „Szeresd az Istent!” felhívást közvetíti a mű, amelyből alább idézünk egy fontos részletet: „- Mindenki rab-e? - kérdezte (Jancsi fráter) félénken. - Mindenki - bólintott Szikárdusz. - A király is? - Király is. - Kinek rabja a király? - Nemzet rabja. - Mink is rabok vagyunk-e? - Mink is. - Mink kinek a rabjai vagyunk? - Isten rabjai, fraterkám. ……….. - Vajon mit gondolsz tied feje: kinek jobb rabja lenni? Úrnak-e? földbirtoknak-e? pénznek-e? asszonynak-e? vagy jóságos Istennek?” Jó olvasást kívánunk!

ggeza

Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya