Brenner János nevét vette fel az apci katolikus általános iskola

 

Az apci katolikus általános iskola életében nagy esemény, hogy nevet változtatott: az intézmény új neve: Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola. A névváltoztatás ünnepélyes bejelentésére a tanévnyitó ünnepségen, 2019. szeptember 1-én került sor, amikor szentmise keretében Juhász Ferenc EKIF elnök megáldotta az intézményüt és Boldog Brenner János közbenjárását kérte az itt tanulókra, valamint a pedagógusokra.

"Amikor a Római Katolikus Egyház 1715-ben beindította az anyakönyv vezetését, kezdetét vette Apc község kialakulása. Írásos emlékek szerint erre az időszakra esik a rendszeres iskolai oktatás beindulása is. Pontosan ismerjük, hogy az első iskola a jelenlegi Fő utcai iskola helyén, 1750-ben épült. Két szobája volt, amelyből az egyik iskolai tanterem, a másik kántor-tanító lakásául szolgált. 1875-ben iskola céljára egy további termet alakítottak ki a Fő utca 43. szám alatti gyógyszertár melletti épületben, majd nem sokkal később ugyanott a második oktatási termet is biztosították. Ezzel egyidőben a kántor-tanítói lakásban megszűnt az iskola. 10 évvel később 1885-ben a plébánia mellett építettek egy új iskolát, ahol kezdetben két teremben, majd csakhamar három teremben folyat az oktatás, miközben a gyógyszertár melletti épületben megszűnt az iskola. Az új iskolában 1900-ban kialakították a negyedik tantermet, így a 19 éven át négy terem biztosította a hatosztályos elemi oktatást, amikor 1919-ben az eddigi kántor-tanítói lakásnak használt helyiségből az ötödik termet is az oktatás rendelkezésére adták.8 évig most már ebben az 5 tanteremben folyt a tanítás.1927-ben a csaknem két évszázaddal előbb megépített kántor-tanítói lakást és a volt iskola épületét lebontották és felépült helyén a Fő utcai, még ma is iskolai célokat szolgáló, hat tantermes, kétszintes iskola épülete. A tornaterem hiányának pótlását szolgálta. hogy 1968-ban az egyik osztálytermet tornateremmé alakították. 1980-ban a kultúrotthon nagytermét alakították ki úgy, hogy egyben szolgálja az iskola ilyen irányú igényét is.1992. november 20-án átadták és felavatták az iskola melletti Tornacsarnokot, amelynek méretei lehetőséget biztosítanak labdajátékok rendezésére, bálok szervezésére is. 1970-ben megépült egy 40 férőhelyes napközi, amit rendeltetésszerűen a mai napig is használnak. Az iskola bővítését, ezzel az oktatás színvonalának emelését, és nem utolsó sorban az „egyműszakos” oktatás megteremtését célozta 1985-ben átadott háromszintes új iskola épülete. 2012-ben az önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy kapcsolatba lép az Egri Főegyházmegyével. 2012. szeptember 1-től katolikus szellemiségű intézményként működik, mely általános iskolai feladatokat lát el.

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik!” (Róm 8,28) – hangzik Boldog Brenner János, iskolánk névadójának jelmondata. Brenner János elsőfogadalmas ciszterci szerzetes, rábakethelyi káplán volt. Jól tudta, mit is jelent ez a mondat valójában, s lelki naplójában ekképpen értelmezte: „Uram, tudom, hogy tieidet nem kíméled a szenvedéstől, mert mérhetetlen hasznuk van belőle”. Vértanúságával is bizonyította Isten iránti szeretetét és hűségét. A huszonöt éves Brenner János egy állítólagos beteghez tartott az Oltáriszentséggel, amikor máig ismeretlen tettesek megalázták és harminckét késszúrással végeztek vele. Rövid papi szolgálata során nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel tanított hittant a rábízott gyerekeknek. Munkáját alapos felkészültség és nagy odaadás jellemezte. Rajongott az ifjúságért. Otthonosan mozgott a fiatalok között, hiszen két fivérével együtt nevelkedett, akik szintén a papi hivatást választották. Örömmel foglalkozott a ministránsokkal és azon fáradozott, hogy Jézusnak jó barátai legyenek.

A tanév első napjaiban tanulóink megismerhetik az új könyvtárat, amely új lehetőséget ad, nem csak az olvasás örömét kimerítve, hanem ha elfáradnak, akkor játékosan is kikapcsolódhatnak. Csocsó, billiárd, léghoki, ping-pong… Nagyon szép és tartalmas elfoglaltsághoz ad helyet a 3. szinten kialakított közösségi tér. Az udvaron elhelyezésre kerültek új játékos eszközök. Megújult az informatikai park. Az info teremben 15 új számítógép került elhelyezésre, valamint tanári laptopokkal tovább gazdagodhat a lehetőség, hogy a modern eszközökön keresztül magasabb színvonalon folyhasson az oktatás, nevelés, tanulás. Közösségi termeinkben és több osztály teremben is klíma került felszerelésre. Az első osztályosok nagyon szépen felújított teremben kezdhetik meg tanulmányaikat, iskolás éveiket.

Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy támogatják az iskolát! Külön köszönöm az Egri Főegyházmegye, mint fenntartónak, és az Önkormányzatnak, mint működtetőnek a támogatását.

Iskolánk életével kapcsolatban a honlapunkon (http://brenner-apc.sulinet.hu), valamint facebook oldalunkon (https://facebook.com/apcisuli) képeket, és események megosztását mindig frissen megtalálhatják a kedves érdeklődők és olvasók. Aki feliratkozik a facebook oldalunkra, az aktuális következő eseményről mindig kap értesítést" - írta beszámolójában Tóth Ferenc intézményvezető.