Búcsú Egerszalókon

"Újabb gyalogos zarándoklat az Első Lépés a Kárpát Hazáért Búcsús Társaság szervezésében: 2012 óta minden évben elindul Egerből a gyalogos zarándokcsapat Bárdos István vezetésével, hogy az ősi Mária úton énekelve, imádkozva jusson el az egerszalóki Szűz Mária kegytemplomba. Idén korán, már hét óra előtt útra keltek, s pontosan tíz órára, beharangszóra érkeztek. A Gergely feszületnél megpihentek, ahol mindig tárt karokkal, s nyílt szívvel fogadja őket a Gergely család. Az aránylag rövid utat több idős hölgy is vállalta. A bevezető ének a kegyhely himnusza volt:

Máriához, drága Szűzanyánkhoz, tisztelettel járulunk.

Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas szózatunk.

Skapuláré szende királynéja,

Kármeliták kegyes pártfogója.

Jóra térő bánatos kebellel lábaidhoz borulunk.

Árvai Zoltán atya szép prédikációban ismertette Kármelhegyi Boldogasszony történetét, s biztatott minket, forduljunk Égi Édesanyánkhoz kéréseinkkel. A szentmise rövid szentségimádással és szentségi áldással fejeződött be. Utána a csoport tagjai fölmentek a kegyképhez, s ki-ki a Szent Szűz közbenjárását kérte, oltalmába ajánlotta övéit. Megható volt egy idős házaspár fohásza, együtt léptek a kegyképhez, s imádkoztak térden állva. Kegyelmekben gazdagodva tértünk haza" - írta képes beszámolójában Fodorné Hámori Ágnes.