Cigánypasztorációs konferencia Egerben

Egerben tartották a XIV. Cigánypasztorációs Konferenciát. Dúl Géza atya,  az MKPK cigánypasztorációs referense a program kapcsán úgy fogalmazott: harmonikus kapcsolatok és széles összefogás kell ahhoz, hogy a cigánysághoz eljusson az örömhír, s ebben cigány és nemcigány munkatársakra is szükség van. A konferencián a különféle lelkiségi mozgalmakat ismerték meg, a megújulási lelkiségek ugyanis különleges utakat teremthetnek a cigánypasztorációban.

A konferencia keretében tartott szentmisén Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében kiemelte: Szent Márton életében az istenkeresés jól kirajzolódik, egy egész életpályát kitöltő folyamatról van szó, hiszen gyermekkorától érdeklődik a kereszténység iránt. Pedig ő is a pogány Mars hadistenről kapta nevét. Katona volt, akárcsak édesapja és mégis ráérzett Jézus Krisztus életet adó üzenetére, de nem egy pillanatban bekövetkezett fordulat történt nála, hanem folyamatosan kereste az Isten akaratát papként, püspökként is. Ezért is útmutatás az ő élete, mert magunkba tekintve megtapasztaljuk a vágyat Isten országa, a tökéletesség iránt. Aztán újra és újra szembesülünk a saját gyengeségeinkkel, bűneinkkel, de érezzük az evangélium tanításának vonzását.

Székely János Esztergom-Budapesti segédpüspök, az MKPK cigánypasztorációval megbízott referense a konferencia célját ismertetve elmondta: az oktatás és a munkahelyteremtés fontos feltételek lehetnek a cigányság felzárkóztatásához, ehhez azonban kell az emberi szív, mely befogadja az evangéliumot, s ezt a feladatot végzi az Egyház a cigánypasztorációs tevékenységén keresztül. A papság továbbképzésében is megjelenik ez a speciális terület, hogy a lelkipásztorok is megtalálják az utat a cigánysághoz. Az úgynevezett vegyes pasztorációs közösségek, ahol cigány és nemcigány hívek vannak együtt, jól mutatják a harmonikus együttélés lehetőségét. Itt két irányból épül a lelki híd, s ez segíti az evangélium megismerését, a hit fejlődését.

 fotó: TV Eger