Cigánypasztorációs Pedagógiai Műhely Egerben

01

Harmadik alkalommal tartottak Cigánypasztorációs Pedagógiai Műhelyt az Egri Főegyházmegyében, melynek ezúttal az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont március 13-án.

03

Dr. Németh Zoltánné, az egyházmegye Társadalmi kapcsolatok és szakpasztorációs koordinátora köszöntőjében kiemelte, hogy egyfajta tudástranszfert szeretnének megvalósítani, vagyis az egyetemen keletkező ismerteket, tudást megpróbálják az általános és középiskolák világában kamatoztatni. Bízik abban, hogy az egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények minél több diákja részt vesz majd a Roma Szakkollégiumhoz hasonló szakmai műhelyben.

04

Koós Ede, az egyházmegye cigánypasztorációs referense köszöntőjében a társadalmi problémák közös megoldása kapcsán négy értéket vázolt föl. Ilyen a kereszténység, a magyarság, a cigányság és a cigány kisebbségi lét által megteremtődő kulturális civilizációs érték. „Mindannyian fennmaradunk nemcsak értékteremtő művünkben, hanem létünkben is. A szeretettel teli ember élete tovább folytatódik a túlparton.” Beszéde végén a Szűzanya, Boldog Ceferino Giménez Malla-nak, a cigányok védőszentjének és Boldog Emilia Fernandez Rodriguez-nek, a cigányasszonyok védőszentjének közbenjárását kérte.

05

Dr. Hadnagy József, a Roma Szakkolégium vezetője előadásában elmondta, hogy a hallgatói kezdeményezésre 2011-ben létrejövő Szakkolégium célja a roma/hátrányos helyzetű hallgatók támogatása, segítik őket a diploma megszerzésében valamint a roma kultúra megismertetése és ápolása.

02

Bárki lehet szakkollégista, aki roma származású vagy hátrányos helyzetű, aki nyitott a roma kultúra felé és aktivitásával segíteni tudja a Szakkollégium munkáját. Fontos számukra az esélynövelés, a hátránykompenzálás, fejlesztés, társadalmi felelősségvállalás, egyéni életutak és a tanulási előmenetel támogatása, az, hogy képessé tegyék a diákokat, hogy a társadalom aktív állampolgárai legyenek valamint a spiritualitás. A közösségépítésen túl tartanak megküzdési, stresszkezelési, pályaorientációs képzéseket, pénzkezelési és gazdálkodási ismeretek megszerzéséhez juttatják a diákokat. Számos kiadványuk inspirálóan hat a diákokra. A szülők számára pedig hatalmas motiváció, ha látják a gyermekük szakmai előmenetelét, fejlődését. 2011 óta 68 roma származású egyetemista szerzett diplomát.

07

A program folytatásában a Roma Szakkollégium diákjai meséltek a közösségről, az identitás megerősítéséről és a tanulmányaikról. A jelenlévőknek pedig lehetőségük nyílt kérdések mentén szakmai megbeszélésre, tapasztalatcserére.

 

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert