Czapkó Mihály Rómában doktorált

Január 15-én Rómában a Pápai Laterán Egyetemhez tartozó Szent Alfonz Akadémián főegyházmegyénk papja, Czapkó Mihály sikeresen megvédte doktori értekezését. A védésén részt vett Dr. Ternyák Csaba egri érsek, Dr. Németh Norbert a Pápai Magyar Intézet Rektora, az Intézetben tanuló ösztöndíjas papok, a Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum Rektora, P. Stefan Dartmann S.J. és a kollégium számos növendéke. Az egyházi elöljárók és teológiai tanárok mellett, számos barátja, ismerőse és egyházmegyés paptársa is elkísérte a jeles alkalomra az új teológiai doktort.

Értekezésének címe: Igazságosság és irgalmasság. Erkölcsteológiai megfontolások és javaslatok a migráció jelenségével kapcsolatban. A korunkban nagyon aktuális téma és annak kifejtése elnyerte a bíráló professzorok és a hallgatóság tetszését egyaránt.

 

Dr. Czapkó Mihály jelenleg az egri Hittudományi Főiskola tanára és Érseki Papnevelő Intézet prefektusa. 1985-ben Szolnokon született és Besenyszögön nevelkedett. Teológiai tanulmányait az Érseki Papnevelő Intézet növendékeként az Egri Hittudományi Főiskolán kezdte, majd a Germanicum et Hungaricum növendékeként a Pápai Gergely Egyetemen folytatta Rómában. 2012-ben szentelték pappá. 2012-2014 között Rómában, a Szent Alfonz Akadémián folytatta tanulmányait, ahol szaklicenciátust szerzett erkölcsteológiából. 2014-2016 között Gyöngyös-Felsővárosban kápláni szolgálatot teljesített. 2016-2018 között írta a doktori disszertációját Rómában, miközben egy Róma környéki plébánián lelkipásztori szolgálatot is végzett. 2018-ban kapta teológiai tanári és prefektusi kinevezését.

Gratulálunk a nagyszerű erkölcsteológiai értekezéshez és kívánjuk, hogy Isten kegyelmével a hosszú tanulmányi évek és tudományos kutatás után a magyarországi, egri papnevelés területén is át tudja adni Mihály atya a tapasztalatait, tudását és azt a romanitást, amit az Egyház szívében, Rómában megélt.

 

Füleczki István