Egyházközösségek találkozója

A miskolci Nagyboldogasszony Minorita templomban 2019. szeptember 14-én szombaton délelőtt ünnepi alkalomra gyülekeztek a hívek. Szalkai Zoltán József atya, a templom plébánosa kezdeményezésére a templomban működő egyházközösségek, imacsoportok és a templom nagy közösségéhez tartozók találkozhattak kötetlen formában, és ismerhették meg személyesen is egymást ezen alkalommal. Ennek az összejövetelnek a megvalósításával az volt József testvér szándéka, hogy a Minorita templomba járók igazi keresztény testvérekként közelebbről ismerjék meg és köszöntsék egymást, bárhol is találkozzanak. Tíz órakor szentmisével kezdődött a  hagyományteremtő esemény, melyet a plébános atya celebrált.

Ezen a napon volt a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe. Homíliájában József testvér többek között beszélt arról, hogy a Jézus által is viselt nehéz keresztet mindnyájunknak viselni kell az életünk során, és ennek a keresztnek a hordozásában milyen segítséget, reményt nyújt az egyéni és a közösségi ima.

Ezután az imacsoportok, közösségek bemutatkozása, tanúságtétele következett. A bemutatkozás sorrendjében az alábbi csoportok működnek a templomban.

Rózsafűzér társulat(ok)

Ferences Világi Rend

Akik nem tartoznak közösség/imacsoporthoz/

Engesztelők-Szeretetláng

Zarándokok Karizmatikus imacsoport

Szent Ferenc Kórus

Neokatekumenális közösség

Oltáriszentség csoport

Elsőszombati csoport

Szőlővesszők Karizmatikus imacsoport

Hitoktatók

A találkozó zárásaként jó hangulatú beszélgetésre, ebéddel várta a Minorita templom híveit a szervező Szalkai József atya és a plébánia.

 

 Fojtán László