Elhunyt Hajdú Miklós sátoraljaújhelyi börtönlelkész

 
 
„Királyi zászló jár elől,
keresztfa titka tündököl.
Melyen az élet halni szállt,
s megtörte holta a halált."
    (Hozsanna 82)
 
Az Egri Főegyházmegye a papság, valamint a rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy HAJDÚ MIKLÓS sátoraljaújhelyi börtönlelkész, életének 66., áldozópapságának 40. évében, 2021. április 13-án a miskolci kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt.
 
Paptestvérünkért a szentmisét 2021. április 20-án, kedden 10.30-kor szűk körben a hernádkaki templomban mutatjuk be, majd a helyi temetőben helyezzük nyugalomra a boldog feltámadás reményében.
 
A járványhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy a gyászszertartáson a rokonságon kívül csak a közvetlen munkatársak vegyenek részt. A paptestvérek és a hívek a Szent István Rádión keresztül élőben követhetik a gyászmisét és a búcsúztatást.

Requiescat in pace!


 
Hajdú Miklós Hernádkakon született 1955. 12. 14-én. 1981. 06. 20-án szentelték pappá. 1981-től 1984-ig Sárospatakon volt káplán. 1984 és 1997 között Tiszacsermelyen, majd 1997-től 2000-ig Erdőkövesden plébánosként, végül 2000-től haláláig Sátoraljaújhelyen szolgált börtönlelkészként.
 
"A rendszerváltozás évei alatt végbement politikai változások tették lehetővé, hogy a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben a vallási élet újrainduljon. 1989. szeptember 1-jétől tartott alkalmanként vallási foglalkozásokat, majd karácsonykor az első istentiszteletet a fogvatartottak számára. Az 1997-ig a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, majd erdőkövesdi plébánosi kinevezését követően a Heves Megyei Bv. Intézetben végzett lelkipásztori tevékenységét. Magyarországon a Börtönlelkészi Szolgálat 2000. augusztus 1-i hatállyal indult újra, ekkortól került kinevezésre a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönbe börtönlelkésznek, 2006-tól vezetőlelkésznek. Az ezredfordulótól haláláig különös odafigyeléssel, szorgalommal, kreativitással látta el lelkipásztori feladatait a fogvatartottak és a személyi állomány körében is. A napi papi teendői mellett számos olyan kezdeményezés származik tőle, melyeket Magyarországon, Európában, sőt az az egész világon elsőként valósított meg. A börtön falai között ő tartott először cursillot 2014-ben. 2016-ban első alkalommal szervezte meg a Fogvatartottak Országos Zarándoklatát Mátraverebély-Szentkútra, majd 2017-ben a személyi állomány részére. Intézeti munkásságának mérföldkőve az egyházi könyvtár létrehozása. Az intézeti kápolna volt a helyszíne a heti rendszerességgel megtartott miséinek és az ökumenikus Mécses Klubnak. Intézeti munkája messze meghaladta lelkipásztori tevékenységi körét, tudományos munkássága a büntetés-végrehajtás szempontjából is jelentős. E különösen gazdag papi életúton egy jelentős időszak volt a Büntetés-végrehajtási Szervezetben eltöltött szolgálat, ezért különösen is hiányozni fog derűs személyisége" - olvasható a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön nekrológjában.