Elhunyt Matisz Frigyes c. esperes, nyugalmazott plébános

„Uram, kezedbe ajánlom lelkemet;
megváltottál engem, hűséges Istenem!”
(Zsolt 30,6).

Az Egri Főegyházmegye, a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy MATISZ FRIGYES c. esperes, ny. hidasnémeti plébános életének 85., áldozópapságának 61. évében, 2022. szeptember 16-án, a miskolci kórházban szentségekkel ellátva elhunyt.

Paptestvérünkért a szentmisét 2022. szeptember 27-én, kedden 11 órakor a hercegkúti templomban mutatjuk be,  majd ezt követően a helyi temetőben helyezzük testét sírba az örök élet reményében.

R.I.P!


Matisz Frigyes Hercegkúton született 1938. 05. 04-én. 1962. 06. 21-én szentelték pappá. 1962 és 1964 Hernádnémetiben; 1964-től 1966-ig Tarcalon volt káplán. 1966 és 1968 között Füzéren kisegítő lelkész, majd 1968-tól 1970-ig Serényfalván, 1970 és 1980 között pedig Ricsén szolgált lelkészként. Első plébánosi állomáshelye 1980-tól 1985-ig Mérán volt. Ezt követően 1985-től 2000-ig Olaszliszkán, majd 2000 és 2013 között Hidasnémetiben plébánosként, végül nyugdíjazásáig, 2014-ig ugyanitt plébániai kormányzóként működött. Szolgálatát 1977-ben címzetes esperesi címmel ismerték el.