Elhunyt Mikolai Vince pápai prelátus, kanonok, miskolc-diósgyőri plébános

Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy MIKOLAI VINCE pápai prelátus, c. prépost, főesperes, főszékesegyházi kanonok, miskolc-diósgyőri plébános életének 74., áldozópapságának 50. évében, 2022. március 1-jén a miskolci Semmelweis kórházban, szentségekkel megerősítve elhunyt. Paptestvérünkért a szentmisét 2022. március 10-én, csütörtökön 10 órakor a Miskolc  diósgyőri plébániatemplomban mutatjuk be,  majd ezt követően a helyi temetőben helyezzük sírba az örök élet reményében.

Requiem aeternam dona ei, Domine et lux perpetua luceat ei!


Mikolai Vince Borsodnádasdon született 1948. szeptember 12-én. Pappá 1972. április 3-án szentelték. 1972-től 1973-ig Budapesten végezte tanulmányait, majd 1973-1974-ben Jászárokszálláson, 1974 és 1978 között Miskolc-Diósgyőrben, ezt követően pedig 1978-tól 1979-ig Eger-Fájdalmas Anya plébánián volt káplán.

1978-tól 1981-ig teológiai tanár az Egri Hittudományi Főiskolán, közben 1979-től az Érseki Papnevelő Intézet prefektusaként is szolgált. 1981 és 1983 között Rómában tanult. 1983-tól 2003-ig ismét tanított a szemináriumban és a hittudományi főiskolán. Ezalatt, 1983 és 1986 között az Eger-Szent Anna templom igazgatója, 1986-tól 1993-ig Ostoroson volt plébános. 1991 és 1993 között az Eger és Vidéke Esperesi Kerület helyettes esperese. 1993-tól 2001-ig az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora. 1993-tól volt  főszékesegyházi kanonok. 2000-től 2001-ig az egri Szent János Lelkigyakorlatos Ház, majd 2001 és 2003 között a Főegyházmegyei Könyvtár igazgatója. 2003-tól haláláig Miskolc-Diósgyőrött volt plébános, közben 2003 és 2010 között a Miskolci Esperesi Kerület esperese, 2010-től pedig a Borsodi Főesperesség főespereseként munkálkodott Isten dicsőségére és a hívek javára.

Szolgálatát 1994-ben címzetes préposti, 1997-ben pápai prelátusi címmel ismerték el.