Elhunyt Rady József érseki tanácsos, nyugalmazott plébános, az egyházmegye nesztora

"Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben"

(Lk 2,29).

Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy

RADY JÓZSEF

érseki tanácsos, ny. plébános, az egyházmegye nesztora

életének 95., áldozópapságának 70. évében, 2019. október 4-én az edelényi kórházban, szentségekkel megerősítve elhunyt.

Paptestvérünkért a szentmisét 2019. október 24-én, csütörtökön 10.00 órakor az ongai plébániatemplomban mutatjuk be,

majd ezt követően Hernádkak temetőjében helyezzük sírba az örök élet reményében. Requiescat in pace!


Életútja:

Rady József Vizsolyban született, 1925. 03. 15-én. Pappá 1950. 06. 18-án szentelték. Ezután 1950 és 1952 között Göncön, majd 1952-től 1954-ig Forrón, 1957-ig Pácinban volt káplán. Első plébánosi kinevezését 1957-ben kapta Szemerére, ahol 1962-i szolgált. Utána 1964-ig Felsővadászon, 1964-től 1965-ig Sóstófalván, 1968-ig Körömben, majd 1977-ig Megyaszón volt plébános. Végül Ongán, több, mint három évtizedig, egészen 2008-as nyugállományba vonulásáig szolgált plébánosként. 2003-ban érseki tanácsosi címet kapott.