Elkezdődött a tanév az Egri Érseki Papnevelő Intézetben

Elkezdődött a 2021/2022-es tanév az Egri Érseki Papnevelő Intézetben is szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalása napján tartott Veni Sancte ünnepséggel. Ma a Szentlelket hívjuk segítségül, mert Jézus megígérte, hogy eljön a Vigasztaló, aki elvezet bennünket a teljes igazságra és aki átváltoztat bennünket – mondta köszöntőjében Szabó József spirituális. Jézus Krisztus hívott meg bennünket, ő akar bennünket embereken keresztül felkészíteni arra, hogy papok legyünk, s erre a Szentlélek erejével, Isten bölcsességével, a kereszt misztériumát megértve lehetünk erre képesek.

Augusztus elsején Ternyák Csaba egri érsek Füleczki Istvánt az Érseki Papnevelő Intézet prefektusává, valamint a Hittudományi Főiskola tanárává nevezte ki. A Veni Sancte részeként Füleczki István, Buda Péter szemináriumi rektor előtt mondta el hitvallását és tette le esküjét.

Dr. Dolhai Lajos a Hittudományi Főiskola rektora beszédében kiemelte, három fő jellegzetessége van az idei tanéveleji Szentlélek hívásnak. Az első hogy a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére esett, második hogy közvetlenül a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után van és végül, hogy a felújítási munkálatok miatt nem a szeminárium történelmi épületében, hanem a mellette lévő Szent János Házban tartják. A rektor elmondta, 111 fővel kezdik meg az ide tanévet, amelyből 26-an részesülnek papképzésben. Mint fogalmazott, nagyon fontos a hittanárok képzése is, különös tekintettel az egyházmegye katolikus intézményeinek megnövekedett számára. A hallgatókhoz fordulva hangsúlyozta, a Szent Kereszt az, amelyből mindenkor erőt meríthetnek azokhoz az áldozatokhoz, nehézségekhez, amelyek a tanév során együtt járnak a tanulmányokkal, a papságra való készüléssel.

Dolhai professzor a nemrégiben zárult Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról is említést tett. Mint elmondta, az esemény hozzá tartozik az idei tanévhez, hiszen az ott kapott kegyelmek megerősítettek bennünket hitben és hivatásban egyaránt. Fontos, hogy a papokban, papjelöltekben valódi eucharisztikus lelkület alakuljon ki, ehhez pedig elengedhetetlen az Oltáriszentségről való gyakori elmélkedés – fogalmazta meg intelmét Dolhai rektor. A Gondviselésbe vetett bizalommal folytatjuk a munkát, a felkészülést, a Hittudományi Főiskola és a szemináriumok biztosítják ehhez a körülményeket. – tette hozzá.

A rektori beszédet követően köszöntötték az elsőéveseket. A Veni Sancte a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

kép és szöveg: Federics Róbert