Elsőként Kuklay Antal kapta meg a Pyrker-díjat, az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetését

A Pyrker-díjat az Egri Főegyházmegye 2020-ban alapította, Felsőőri Pyrker János László pátriárka-érsek, az egyházmegye 71. főpásztora, az MTA tiszteleti tagja, a művészetek mecénása, a német nyelvű irodalom számon tartott alakja, a szegények, elesettek állhatatos pártfogójának emlékére. Az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetéseként a Jézus Krisztus evangéliumát hitelesen megélő és tevékenységükkel a főegyházmegye küldetését támogató személyeknek adományozható.

A díjat elsőként Kuklay Antal kanonok vehette át, aki nyugdíjas éveit Mátramindszenten tölti. Az átadásra a főpásztort elkísérte Ficzek László általános helynök és Kakuk Ferenc irodaigazgató, érseki titkár. A díj átadása alkalmából Ternyák Csaba egri érsek így köszöntötte Kuklay atyát:

"Kuklay Antal főszékesegyházi kanonok, címzetes prépost, nyugalmazott plébános 1932. június 13-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csap községben született. Életrajzát, műveit, a vele készült riportokat, a róla készült írásokat áttekintve olyan életmű bontakozik ki előttünk, amelyre méltán lehetünk büszkék. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy Tóni atya évtizedekig az Egri Főegyházmegye papjaként szolgált és ma is közöttünk él.

Kuklay atya kiváló teológus, könyvtáros, művészettörténész, érzékeny lelkületű Pilinszky szakértő. Vers elemzései több kiadásban is megjelentek. Életével bizonyította, hogy a leglehetetlenebb helyeken és élethelyzetekben is lehet Istent dicsőítve élni és dolgozni. Az 56-os meghurcolása, a börtönévek és a gyári segédmunka után hozta létre a Szent Erzsébet Házat, amely otthont ad a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteménynek, melynek Tóni atya a gyűjtője, feldolgozója és a vezetője is volt. Együttműködésével valósult meg a Sárospataktól Kassáig tartó Szent Erzsébet út, amelyen járva a zarándok bejárhat egy belső utat is, befogadva az egyházmegyénkben született Árpád-házi Szent Erzsébet üzenetét.

1973-ban kapott plébánosi kinevezést Körömbe, ahol a Sajó-híd lábánál, az egykori pálos szerzetesek fogadójában különös világot teremtett. Templomot épített Sajóhídvég, Kiscsécs és Kesznyéten településeken. Fontosnak tartotta azt is, hogy az Ónodi Országgyűlés emlékére kialakításra kerüljön a Rákóczi Emlékpark.

Plébániáján előadásokat, táborokat, foglalkozásokat szervezett, bevonva a helyieket, a városi fiatalokat és művészeket a nevelő, lélekmentő munkába. Utat mutatott és jövőt adott sok hátrányos helyzetben élő embernek. E mellett bontakoztatta ki irodalmi munkásságát, amelyről a több kiadást megért köteteiből és a Folia Selecta időszaki kiadványából kaphatunk átfogó képet.  

Körömi 38 éves plébánosi szolgálata alatt jól előkészítette, hogy a verbita szerzetesek folytassák és tovább fejlesszék a missziós munkát. Időközben egyházi fenntartásba került az általános iskola, amelynek épülete ma már kicsinek bizonyul és az Egri Főegyházmegye hamarosan új iskola építését kezdi meg.

2011-ben nyugállományba került, ám azóta is aktívan tevékenykedik új lakhelyén, Mátramindszenten, ahol az Ő kezdeményezésére már 2007-ben elkészült a recski büntetőtábor barakkjának mintájára a Barakk kápolna. A még élő rabok évente több alkalommal összegyűlnek ott és hálát adnak Istennek szabadulásukért.

A 2020-ban alapított Pyrker-díj az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetése. Egyházmegyénk kiemelkedően hiteles képviselőjének, Krisztus arcát tükröző hitvallójának, Kuklay Antal főszékesegyházi kanonoknak kerül első alkalommal átadásra ez az elismerés. Köszönjük példás papi és tudós életművét. Jó egészséget és Isten áldását kérjük további életére."

A főpásztor hozzátette: a laudáció minden bizonnyal hiányos, hiszen olyan gazdag életpályáról van szó, melyet szinte lehetetlen teljességgel ismertetni.

A díj megalapítása kapcsán Ternyák érsek elmondta még, már régóta gondolkodtak azon, hogy egy rangos díjjal kellene elismerni azokat, akik valami nagyot alkottak. Azért Pyrker érsekről nevezték el a díjat, mert a főegyházmegye egyik legjelesebb alakjáról van szó, aki a székesegyházat is építtette. Azonban az sem mindegy, hogy ki kapja a díjat, mert az ő neve fémjelezi, rangot ad a díjnak, ez Kuklay Antal atya esetében különösen igaz, s kitüntetés, hogy elfogadta.

Kuklay Antal atya köszönetét fejezte ki a főpásztornak a díjért, melyre, mint fogalmazott – „nem méltó”, de hálával fogadja. Elmondta még: nyugdíjas magányában is igyekszik tevékeny lenni. Erről Tóni atya otthona is árulkodik. A nagyszobában Orient Enikő textilművész kamarakiállítása látható, s számos mű, könyv, melyeknek Kuklay Antal a szerzője.

Pyrker_dij_alapito_okirat

Kuklay_Antal_Pyrker_dij_laudacio

Képek forrása: Egri Főegyházmegye és Merényi Zita/Magyar Kurír, Bérczessy András

Szöveg: Balogh Ferenc, Bérczessy András