„én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig” – krizmaszentelés Egerben

nagycs Szántó Gy2

Hagyományosan Nagycsütörtökön tartották Egerben a krizmaszentelést, mely alkalommal az egyházmegyei papság tagjai megújították papi ígéretüket. A szentmisén nagy számban voltak jelen  bérmálkozásra készülő fiatalok.

totál 25 világosított

A szertartás kezdetén a főpásztor elmondta: a  papság alapítására emlékezünk a szentmisében. Ezután köszöntötte a bérmálkozókat, s arra buzdította a nagy számban megjelent hívősereget, hogy „imádkozzanak papjainkért, a jövő generációkért és a fiatalokért.”

köszönti2  

A papság ünnepe van, ma rajtunk teljesedik be az írás: „az Úr lelke rajtam!” – utalt szentbeszédében az érsek a szentírási szakaszra. Hozzátette: Krisztusra szegezzük tekintetünket, amikor megújítjuk papi ígéretünket, s hálát adunk a hivatás nagy adományáért. Az esti szentmisében pedig azért adunk hálát, hogy megalapította az  Eucharisztia szentségét is, s így valósítja meg állandóan ígéretét: „én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig”.

totál világosított

Amikor az egyházi rend szentségében részesültünk, a szentelő püspök kézrátétele által lehívta a Szentlelket, felkent krizmával és az evangélium hirdetésére és tanúságtételre küldött bennünket – idézte fel a főpásztor. Lélekáradás, felkenés és küldetés: tudjuk, hogy velünk van a Szentlélek, s általunk a szentségi kegyelem működik, az Úristen kezében vagyunk a kegyelem eszközei. Tudjuk, hogy olyan gazdánk van, aki szeret minket, aki feláldozta magát értünk!

bérm balold világosított

A bérmálásra készülő fiatalokhoz fordulva örömének adott hangot, hogy ilyen sokan eljöttek, elmondta: ez a nap szorosan kapcsolódik a bérmálás ünnepéhez, hiszen ugyanezzel a krizmával kenik majd fel őket, amit ezen a szentmisén megszentel. Megkapják a Szentlélek ajándékának jelét, ez az ajándék a kegyelem, mely – miként Isten – láthatatlan és mégis hatékony.  

bérm jobbold világosított

„A bérmálásban azonban a Szentlélek megerősít, konfirmál, hogy egyre inkább láthatóvá váljék az életedben, te Krisztushoz tartozol. Bátorságot kapsz, hogy képes légy ezt megvallani és soha nem szégyellni az ő keresztjét” – tette hozzá Ternyák érsek.

bérm

A főpásztor virágvasárnapon tapasztalt öröméről is szólt, amikor a szemináriumi nyílt hétvége ifjú  résztvevőivel találkozott. Egyúttal szeretettel invitálta a fiatalokat Sárospatakra, ahol május 20-án, pünkösdhétfőn, egyházmegyei ministráns találkozót tartanak.

622_59

A papsághoz intézett szavaival elmondta: hisszük, hogy amikor ismét kifejezzük Istennek való teljes odaadottságunkat, akkor az Úr megújítja bennünk azokat a kegyelmeket, amelyeket a szentelésben kaptunk. „Ragyogjon szemünk előtt Csepellényi György pálos szerzetes életáldozata, akinek katolikus hite és Jézus Krisztus iránti hűsége példaként áll előttünk”- zárta tanítását Ternyák Csaba egri érsek.

papi ígéretek

Ezt követően a jelen lévő lelkipásztorok megújították papi ígéretüket.

622_5914_01-MP4_snapshot_00-47_[2024-03-28_12-53-32]

A diakónusok az érsek elé vitték az edényeket a keresztelendők, a betegek , valamint a bérmálkozók és Krisztus papságában részesülők olajával, majd a főpásztor megszentelte azokat.

krizmaszentelés világosított

Nagycsütörtökön este az utolsó vacsorára emlékezve tartanak szentmisét.

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert, Vozáry Róbert, Szántó György