Érseki áldás a felújított zaránki templomon

15

A szentmise előtt Urbán László polgármester köszöntötte Ternyák Csaba egri érseket és a társadalmi  élet, közélet  jelenlévő vezetőit, majd a zaránki gyermekek adtak kis műsort. Az érsek örömének adott hangot, hogy a kívül-belül megújult templomban ünnepelhetnek a hívekkel, majd megáldotta az oltárt, az épületet.

07

  A főpásztor szentbeszédében a prófétaságról elmélkedett. Mint mondta: az evangélium Jézus názáreti látogatását vetíti elénk, amikor az ott élők hitetlenségét kell megtapasztalnia. Jézus azt mondta magáról, nem vetik meg a prófétát csak hazájában.

06

Prófétaként beszél magáról, ehhez kapcsolódik az olvasmányban Ezékiel próféta története, aki azt a küldetést kapja, hogy menjen az emberekhez, azért, hogy tudják meg: próféta van közöttük. A próféta nem jós, jövendőmondó, hanem olyan ember, aki Isten nevében beszél, azt az üzenetet közvetítve, hogy Isten szereti, felemeli az emberiséget, bár az elesett emberiségnek bűnei vannak. Ez a mai emberre is érvényes, s ezért szükségünk van a kegyelemre, hogy bűneinktől megszabadulva hálát adjunk.

03

Jézus tanítása az örök élet távlatát tárja ki, ezért életünk nem céltalan bolyongás. Jézus a názáretiek hitetlensége miatt nem tudott csodát tenni, a csodákat a hívő ember veszi észre. Isten elrejti magát a természet szépségei, életünk eseményei között, s ehhez csak a hívő embernek van kulcsa. A „véletlen” Isten művészneve. Jézus nem törvényekre akar elsősorban elvezetni bennünket, a hit élő kapcsolat Istennel, ez több, mint a puszta elfogadás, tele van szeretettel, bizalommal. Ennek a szeretetkapcsolatnak egyre inkább élővé kell válnia bennünk az imádság révén, a szentségek kegyelmi ereje által, kezdve e keresztségben történt újjászületéssel, amikor Isten gyermekei lettünk.  Ezt az örömet,  valóságot a többi szentségek táplálják, éltetik, erősítik bennünk. A bűnbánat szentsége, a bérmálás és leginkább az eucharisztia, az örök élet kenyere, amely táplál bennünket.

11

„Köszönjük meg az Úrnak, hogy újra és újra csodákat küld nekünk. Ilyen csoda ez a gyönyörűen megújult templom is. Itt a falu központjában. Ez egy viszonyítási pont. Nemcsak a szépsége miatt, hanem amiatt, hogy itt lakik valaki. Itt lakik az Isten, és ő legyen viszonyítási pont az életünkben is.”

13

A főpásztor tanítása végén a Szűzanya közbenjárásáért való fohászra buzdított, hogy „esdje ki nekünk a Szentlélek ajándékát, alakítsa át belülről a mi szívünket, tegyen minket Krisztus igazi tanítványaivá.”

17

A szentmise végén Versler Sándor plébániai kormányzó köszönetét fejezte ki a főpásztornak, hogy több ütemben támogatást kapott a templom felújításának ügye, köszönetet mondott még a magyar államnak, Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek,  Urbán László polgármesternek, az önkormányzatnak és a híveknek a nagylelkű adományokért. A főpásztor méltatta Versler Sándor plébániai kormányzó erőfeszítéseit, mellyel a templom megszépítésének ügyén dolgozott.

20

Ternyák érsek a szentmise után megáldotta a Zaránk település első írásos említésének 750. évfordulója alkalmából állított emlékművet.

05

A Zaránki Szent Imre herceg római katolikus plébániatemplom felújítása több ütemben valósult meg, több év alatt. A templom megszépítését Szőke József plébános kezdeményezte a tető és a torony homlokzatának felújításával. Az épületen végzett további  munkálatok Versler Sándor plébániai kormányzó úr koordinálásával történtek. 2021. augusztusától kezdődött a templom külső és belső homlokzatának felújítása. A templom belső terében az aljzatot tejesen kicserélték, a padok is megújultak és a keresztúti stációkat felújították. Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül „Egyházi Épített Örökségvédelme” című támogatása alapján összesen bruttó 15.000.000,-Ft támogatásban részesítette templom tetőszerkezetének felújítását. A templom többi részének a felújítási költségeinek fedezetét az Egri Főegyházmegye Gazdasági Bizottsága biztosította.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Vozáry Róbert