Érseki áldás a göncruszkai templomon

Érseki szentmisén áldotta meg a pályázati és egyházmegyei forrásból felújított templomot Ternyák Csaba egri érsek Göncruszkán július 18-án, szombaton.

A hívek régi vágya volt, hogy a templom megszépüljön, 2011 óta keresték a forrásokat az épület külsejének, főként a tetőzet felújítására volt nagy szükség. 2017-ben nyert az egyházközség egy pályázatot, mely kevésnek bizonyult – mondta el Zsova János atya, Vizsoly plébániai kormányzója, aki 2018 óta szolgál a területen. A beruházás költsége 76,5 millió forint volt, ennek kátharmadát az egyházmegye biztosította. Így szépülhetett, újulhatott meg az 1851-ben épített,  nagy befogadóképességű, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom, melyet Ternyák Csaba egri érsek áldott meg ünnepélyesen.

A plébániaközösség ifjú tagja verssel, a képviselőtestület elnöke köszöntővel fogadta a főpásztort, hangsúlyozva, nagyon várta a közösség, hogy ez a munka elkezdődhessen és elkészüljön, a templom ugyanis beázott és homlokzata is omladozott. A testület vezetője Zsova János atyának is köszönetet mondott a fáradozásaiért, és mindenkinek, aki valamilyen módon támogatta a felújítást.

A szentmise kezdetén áldotta meg az épület falait Ternyák Csaba egri érsek.

A főpásztor szentbeszédében kiemelte: az ünnep túlmutat a település határain, itt vannak a környező egyházközségek lelkipásztorai, hívei, eljöttek örülni és hálát adni ezért a csodálatos szép templomért, mely Göncruszkát  szebbé teszi, Isten dicsőségére. És ez utóbbi a legfontosabb, hogy az Urat dicsérjük, lelkünket hozzá emeljük, jobbá legyünk, tudjuk újra és újra új életet kezdeni.  

A jó és a rossz küzdelme nem rajtunk kívülálló valóság. Önmagunkba tekintve kellő alázattal megtapasztalhatjuk, hogy mi is küzdünk a gonosszal, ami meg akar jeleni újra és újra életünkben és ez élethosszig tart, mindenkinél. De a Szentírásból is tudjuk, hogy Isten nem bosszúálló, azt akarja, hogy a bűnös megtérjen és éljen, hogy a jó útra térjünk.  A jónak és a rossznak a határvonala a szívünk mélyén húzódik, s a mi döntésünk, hogy hová állunk magunkban, közösségeinkben.

Az Isten türelmes a rosszal szemben is, tudja, hogy a végső győzelem a jóé, de napi sikereket mindig érhet el a gonosz. Figyelnünk kell arra, amit sokszor elvétünk, küzdünk, szabadulni akarunk a rossztól, de lehet, hogy nem találjuk a jó irányt. Szent buzgalmunkban, nagy igyekezetünkben megfeledkezünk arról, hogy a jóra irányítsuk a figyelmünket. Jó cselekedet, irgalmasság, tisztelet, becsület, tisztesség – nem pedig a bűnök ellen való küzdelem. A jóval győzzük le a rosszat! Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek ebben. Keresztényként az a feladatunk, hogy életünkbe a jót plántáljuk, öntözzük, hogy egyre több legyen. S ha máról holnapra jobbak leszünk, adjunk hálát érte!

Ez a templom kövekből épült, melyeket külső segítséggel tudtunk helyrehozni – hálával tartozunk mindazoknak, akik a pályázati forrást biztosították. Azok a kövek, melyekből az igazi egyház épül, az élő kövek nem megújíthatóak egyházi, vagy pályázati forrásból, az rajtunk múlik. Legyen ez a templomfelújítás nagyszerű alkalom arra, hogy mi egyenként is megújítsuk életünket az egyház különleges szentségei, kegyelmi segítsége  által!

Bérczessy András

kép: youtube -  Tamás Pintér