Érseki látogatás Serényfalván és Bánrévén

serenyfalva_iskola

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Serényfalván kezdte főpásztori látogatását Ternyák Csaba egri érsek március 29-én, akinek tiszteletére a Szent Mihály Katolikus Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájának 57 alsó tagozatos kisdiákja adott rövid műsort.

serenyfalva_musor_2

serenyfalva_igi_koszont_2

Buriné Halászi Mónika tagintézményvezető az iskola bemutatásánál kiemelte a pedagógusok oktató, nevelő munkáját, mellyel mind a tehetséggondozásra, mind pedig a felzárkóztatásra nagy hangsúlyt fektetnek.

banreve_templom

2012-ben került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Bánrévei Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és annak tagintézményei. A jubileumért szentmise keretében adtak hálát a Magyarok Nagyasszonya templomban.

banreve_mise_5

Ternyák érsek az ember Istennel kötött szövetségét állította prédikációjának középpontjába. Mint mondta, nincs annál nagyobb öröm, mint amikor az embernek szövetségese van. Mi a legnagyobbal, Istennel kötöttünk szövetséget, az ő barátsága és az igazság megismerése fontos a hívő ember életében.

banreve_mise_2

Erre a kapcsolatra segítenek eljutni a katolikus oktatási intézmények, a hittan órák és a szentmise. Ez utóbbi segít feltölteni a lelkünket, hogy tegyük a jót, mások életébe örömet vigyünk. A szentmise tehát nemcsak a család, hanem életünk erőforrása is.

banreve_iskolai_musor

A szentmisét követően a Szent Ágnes Tagóvodát mutatta be Serfőzőné Kozma Erika intézményvezető, rámutatva, hogy 2017 óta, mióta egyházi fenntartásba került az óvoda, a nevelési, oktatási célok között kiemelt helyet kap az erkölcsi értékekre nevelés. Jelenleg 45 óvodás gyermekről 4 óvodapedagógus és 3 dajka gondoskodik. A gyermekek énekléssel, táncos műsorral mutatkoztak be a vendégeknek.

banreve_iskola_es_ovoda

 

A főpásztor látogatásának utolsó állomása a Szent Mihály Katolikus Általános Iskola volt, ahol elsőként Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője szólt a jelenlévőkhöz.

banreve_iskolai_musor_ogy_kepviselo

Kiemelte, hogy a pedagógus hivatásban az elhivatottság, a gyermekszeretet és a következetesség elengedhetetlen, hogy hitében erős, szellemében tanult fiatalokat neveljenek. A fiatalokat a tanulás, tudás iránti vágyra biztatta, a szülőknek pedig köszönetet mondott, hogy gyermeküket katolikus szellemben nevelik.

banreve_iskolai_musor_2

Hajdu Gábor polgármester felidézte a 10 évvel ezelőtti beszélgetéseket, amelyek mentén az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerültek az intézmények. Minden jelenlévőt a Szentírás olvasására biztatott, hiszen Jézus szavai adnak kapaszkodót, biztos jövőt az embernek.

Bán János, az iskola igazgatója köszöntőjében sorra vette a tanév ünnepeit, eseményeit, beszámolt a tanulmányi és sport versenyek eredményeiről és örömét fejezte ki, hogy a hitre nevelés következménye a fiatalok egymással való szorosabb kapcsolatában is megfigyelhető.

banreve_iskolai_musor_ersek

A köszöntésekre reflektálva Ternyák érsek a hit és az értelem, tudás átadására biztatta a pedagógusokat. Örömét fejezte ki, hogy 10 évvel ezelőtt szövetséget kötött egymással a két, egymással szemben álló épület, a templom és az iskola. Mint mondta, ha az ember szíve és értelme szövetségre lép egymással, akkor minden a helyére kerül, rendeződnek az élet dolgai. Az a feladata az iskolának, hogy egyensúlyba hozza a hitre nevelést és a tárgyi tudás átadását, hogy a jövő generációja erős alapokon állva nézzen szembe az élet kihívásaival.

banreve_iskolai_musor_dijatado

A 10 éves jubileum alkalmából három versenyt hirdetett az iskola. A hittanverseny, rajzverseny és a fogalmazási verseny győzteseit jutalomban részesítették.

Az ünnepet az iskola tanulóinak kulturális műsora zárta.

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert