Érseki szentmise a Betegek világnapján

A Lourdes-i Boldogságos Szűzanya emléknapján, egyben a betegek világnapján - hagyományosan - az egri Fájdalmas Anya templomban mutatott be szentmisét Ternyák Csaba érsek. A főpásztor beszédének elején köszöntötte a megjelent orvosokat, egészségügyben dolgozókat, majd Kalkuttai Szent Teréz személyét, életét megidézve úgy fogalmazott, a ma embere talán el sem tudja képzelni az a nyomort amelyben Teréz anya szolgált, gyógyított és adott szeretetet, vigaszt a haldoklóknak. Ez a példa különös erőforrás azoknak, akik nap mint nap betegeket ápolnak, gyógyítanak – mondta az érsek.

Az egyházmegye, a hívek nevében köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak, személyzetnek, akik magukat nem kímélve gyógyítják a betegeket. Hozzátette: az a szeretet vezeti őket, ami Szűz Máriát vagy Teréz anyát. A főpásztor beszédében aláhúzta, reménnyel töltik el a hívő embert a Szentírás azon szavai, amelyeket Szent Pálnál olvashatunk. Az apostol arra a másik világra irányítja tekintetünket, amelyre mindannyian készülünk, ez Istennek a világa – mondta. Tudjuk, hogy odaát egy szebb, jobb világ vár bennünket, mégis ragaszkodunk ehhez az élethez, s ez jól van így. Tapasztalatainkból ismerjük az evilági létet, a másik világot hitünk által ismerhetjük. A hit képes reményt és vigaszt adni, hogy szenvedéseink, gyengeségeink nem a végső elmúlásba vezetnek bennünket. Ternyák Csaba Ferenc pápa üzenetével zárta homíliáját, amelyben a szentatya minden hívőt Máriára, a betegek gyógyítójára bíz. „Imádságban közel vagyok hozzátok és szívből adom apostoli áldásomat” hangzottak Ferenc pápa szavai.

A szentbeszéd után a hit közös megvallása következett majd az egri főpásztor - paptársaival együtt - kiszolgáltatta a betegek kenetét.

 

 

 

Betegek világnapja – szentmise Egerben

Reménnyel töltik el a hívő embert a Szentírás azon szavai, amelyeket Szent Pálnál olvashatunk. Az apostol arra a másik világra irányítja tekintetünket, amelyre mindannyian készülünk, ez Istennek a világa – mondta szentbeszédében Ternyák Csaba érsek, Egerben.