Érseki szentmisével ünnepeltek a Jász Világtalálkozón

Jánoshidán tartották a XXVI. Jász Világtalálkozót. Az ünnepi esemény szentmiséjét a Keresztelő Szent János templomban Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepén Ternyák Csaba egri érsek mutatta be.

jász vt 2022 karzatról mise

 

Szentbeszédében az ószövetségi olvasmány visszatérő szavairól szólva elmondta: népről, nemzetről, nemzetségről beszél az írás. Ezek a fogalmak a társadalom, a világ alapján alkotják, egymáshoz való viszonyuk alakítja az életet.

jász vt 2022 prédikáció

A jászokra úgy tekintünk, mint egy olyan népre, amely otthonra talált identitását megőrizve a magyarságban, s fontosnak tartják, hogy évről évre összegyűljenek, emlékezzenek az ősökre és őrizzék értékeiket. A jászok büszke népe fontosnak tartotta mindig a szabadságot, a jászok, akik kereszténnyé lettek hosszú ideje, első szabadságukat Jézus Krisztusban kapták meg. A megváltás tőle érkezett, miatta szabadulhatunk meg bűneinktől. Látjuk, hogy sokan küzdenek elfojtott bűntudat miatt életükben, a bűn tagadásával tönkretesszük saját életünket. Ezért kell megbecsülnünk a Krisztusban való szabadság élményét, a megváltást. A jászok a világi hatalommal szemben is kiváltották magukat a rabságból az 1700-as években és szabaddá lettek.

jász vt 2022 mise népek

Jézus Krisztus megfizette a váltságdíjat értünk, s ezért jó kereszténynek lenni. Életünkben is követnünk kell ezért a szeretet parancsát, testvérként tekintve egymásra. A jász ősök is így éltek, ezért, ha azt akarjuk, hogy legyen jövő is, akkor át kell adnunk a bennünk élő hitet. Szükségünk van biztos kapaszkodókra, ezt az Egyház szentségei adják, gyermekeinket ezért kereszteljük meg és tanítjuk meg imádkozni, s a további életében is meg kell kapniuk a szentségeket, hogy a változó világban biztonságban legyen. Az igazi szabadságot Krisztusban kaptuk meg, ő törölte el drága vérével bűneinket, s kiváltott bennünket az örök rabságból. Jézus átszúrt szíve, s Szűz Mária hét tőrrel átdöfött szíve a szeretet különleges áramlata. A keresztény embernek éreznie kell ezt, s a közösség motorjaként segíteni kell, hogy Isten népe együtt tudjon zarándokolni a mennyei örök haza felé – zárta szentbeszédét az érsek.

Bérczessy András

képek: janoshida.hu