Eucharisztia - áldozat

 

Homrogdon 2019. február 5-én folytatódott az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület a Krisztus Teste és Vére templomban. Ezalkalommal Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, a NEK teológiai bizottságának elnökének vezetésével. Katekézisében rektor az eucharisztia áldozati jellegéről beszélt, hangsúlyozva, hogy minden szentmisében jelenvalóvá válik számunkra Krisztus megváltó áldozata. Minden liturgiában hálát kell adnunk azért, hogy a Megváltó Jézus a kenyér és a bor színében jelen van közöttünk és belőle szent kegyelmet és egészséges lelki erőt meríthetünk a Krisztust követő keresztény élethez. Ahhoz, hogy életünk áldozatait, keresztjeit, a testi lelki szenvedéseinket, Krisztushoz méltóan tudjuk hordozni. A katekézist végül Dolhai Lajos két újonnan megjelenő könyvének a bemutatásával zárta.

Az előadás után gyónási lehetőséget biztosítottak a jelenlévő híveknek, utána pedig elkezdődött az ünnepi szentmise, melynek főclebránsa szintén a meghívott vendég volt. Homíliájában professzor úr egy szokatlan hasonlattal az Oltáriszentség titkát a rózsafüzéréhez hasonlította, miszerint egyszerre örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titok az Eucharisztia. Örvendetes számunkra, mert az Úr nem ment el teljesen, itt maradt közöttünk. Fájdalmas titok, mert minden szentmisében Krisztus megváltó szenvedésére és megváltó kereszthalálálra emlékeztet bennünket. Dicsőséges, hiszen az Oltáriszentség az örök élet záloga. Végül azt kívánta az egybegyűlteknek, hogy hallják meg Krisztus hívó szavát a szentmisén való részvételre, hiszen ez tart meg bennünket is keresztény katolikus őseinknek a hitében. A szentmisét szentségimádási óra követte, melyet Tóth István hidvégardói plébániai kormányzó vezetett. Az ünnep szeretetvendégséggel zárult.

Kormosné Horváth Anita