Eucharisztia - az örök élet záloga

Napra pontosan egy évvel a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kezdete előtt az utolsó előkészületi év nyitó programjaként tartottak eucharisztikus ünnepet Homrogdon, a Krisztus Teste és Vére templomban.

Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek katekéziseben ráirányította a figyelmet az eucharisztiában jelen való feltámadt Krisztus testet lelket tápláló erejére, hangsúlyozva az oltáriszentségben való isteni jelenlét egyedülálló voltát, mely a leggazdagabb és legdíszesebb művészi értékkel biró templom esetében is a legnagyobb értékét jelenti. Felhívta érsek úr a hívek figyelmét arra is, hogy a keresztény embernek is legnagyobb gazdagságát az adja ha Krisztus hordozóvá válik, ha mobil-templommá, mozgó tabernakulummá lesz. A katekezist szentgyónás, majd ünnepi szentmise követte, melyben érsek atya az igehirdetésében is az Eucharisztia egyedülálló kiemelkedő isteni ajándékáról beszélt, mely valójában örök életünk záloga. A szentmisét követően Kormos Csaba gesztelyi plébános vezetett szentsegimádast, majd agapéval zárult az Eucharisztia ünnep.