Eucharisztia: imádság és találkozás - ünnep Homrogdon

A 2020-as budapesti eucharisztikus kongresszusra való készület jegyében újabb Eucharisztia Ünnepet tartottak Homrogdon, Serfőző Levente (Szeged-csanádi Egyházmegye) püspöki helynök vezetésével. Katekézisének, Eucharisztia mint imádság és találkozás, címet adta.

Kérdéssel indított beszédét, mely szerint mi volt előbb, az imádság vagy a találkozás? Az egybegyűltek áhítattal hallgatták a magyarázatot. Az első fontos lépés, amit egy hívő ember megtesz, az az, hogy elindul megkeresni az Urat, vágyakozik arra, hogy Istennel találkozzon. De az, hogy ez a találkozás létrejöjjön, ahhoz engednünk kell, hogy Isten időt és teret kapjon bennünk. Ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, ha merjük egész lényünket az Atya kezébe tenni, és teljesen ráhagyatkozni. Arra kell törekednünk, hogy tudjunk imádkozni tiszta szívvel, és teljesen átadva magunkat Istennek. Ha vágyunk, erre a találkozásra, akkor a jutalmunk Isten mérhetetlen szeretete. Ez a mértéket nem ismerő szeretet, bevon és bekapcsol minket mind abba a történésbe, amire az apostolokat és a tanítványokat is meghívta. Így amikor megérkezünk a szentmisére, valójában Jeruzsálemben, az utolsóvacsora helyszínén vagyunk, magyarázta helynök atya. Ami az Eucharisztiában történik, az nem a múlt, nem egy emlék, hanem a jelen, amit megélünk mindannyian a szentmisén. Isten legnagyobb ajándéka, hogy a kereszt áldozat ma is megjelenik a szentmisében. Tehát az Eucharisztia az imádságban születik. De ugyan akkor egy találkozás is, amire mi meghívjuk az Atyát, Ő eljön, és végül az Eucharisztiában Ő lát vendégül bennünket. A katekézis záró gondolataként Levente atya, biztatta az egybegyűlteket, hogy merjük az életünket Isten elé helyezni, teljesen átadni magunkat. Hiszen tudjuk, hogy minden általa és vele történik.

A katekézist szentmise követte, majd Szentségimádással folytatódott, és végül szeretetvendégséggel zárult, az eucharisztikus találkozó a Homrogdi Krisztus Teste és Vére plébánián.

Kormosné Horváth Anita hitoktató