Eucharisztia ünnep – a cselekvő szeretet adventi útján

(A képre kattintva galéria nyílik!)

2019. december 2-án tartották a budapesti Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében immáron rendszeressé váló újabb Eucharisztia ünnepet Homrogdon a zsúfolásig megtelt Krisztus Teste és Vére-templomban.

Az ünnepet különlegessé tette az adventi készülődés jegyében meghirdetett esemény jótékonykodással való összekapcsolása. A program Böjte Csaba ferences szerzetes előadásával kezdődött, aki a szeretet ünnepére készülődve, a szeretet főparancsán való együtt gondolkodásra, elmélkedésre hívta a jelenlévőket.

Csaba testvér a tőle megszokott egyszerűséggel és „tüzes lélekkel” beszélt az egy Isten imádásának és szeretetének fontosságáról, a felebaráti cselekvő szeretet krisztusi útjáról valamint önmagunk helyes értékelésének, tiszteletének, megbecsülésének és szeretetének szükségességéről.

A bátorító és lélekemelő előadás után a Csaba testvér alapítványa által támogatott kolozsvári egyetemisták mutatkoztak be: rövid énekléssel ajándékozták meg a híveket. A program első része adománygyűjtéssel zárult a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára, miközben a homrogdi egyházközség gitáros énekkara énekelt és lehetőség nyílt Csaba testvérrel való személy találkozásra is.

Rövid szünetet követően szentgyónásra nyílt lehetőség a jelenlevő atyák révén. Majd szentmise következett, amelynek főcelebránsa Balog Gyula gyöngyösi plébános volt. Gyula atya homíliájában az egyház szeretetére buzdított, kiemelve az egyház Eucharisztiával való szoros kapcsolatát.

Az eucharisztikus kongresszusra való készületünk harmadik évének missziós jellegére utalva, figyelmeztetett minden krisztushívőt: az „Élet kenyeréből” táplálkozó keresztények tanúságtevő küldetésére. Eucharisztia nem csak tápláló szent kenyér, kegyelmi táplálék, hanem küldetés is, hogy részesülve Krisztus áldozatából az Eucharisztia asztaláról, mi magunk is áldozattá tudjunk válni a világban.

A szentmise után Varga Bertalan halmaji plébános vezetésével szentségimádás következett. Ezt az ünnep zárásaként agapé követte.

Istennek hála a kegyelmekért és az örömteli eucharisztikus együttlétért! Köszönet azoknak, akik ezt lehetővé tették!

Veress Zoltán plébános