Eucharisztia Ünnep Homrogdon

Újabb eucharisztikus találkozót tartottak Homrogdon a Krisztus Teste és Vére templomban a 2020-ás NEK-re való keszulet jegyében.

2019. március 5-én, Eucharisztia Ünnepet tartottak Homrogdon, Gábor Bertalan szepsi esperes vezetésével, aki katekézisében "vándorlásra" invitálta az egybegyűlteket.

"Ábrahám, Mózes és Jézus volt az útitársunk. Ahogyan Ábrahám elindult Kánaán földjére, a Gondviselés az őseinket is ide vezette a Kárpát- medencébe, kezdte atya a katekézist. Egy olyan világot élünk, amikor egy-egy közösség nem megmaradni akar, hanem az életszínvonalat akarja tartani. Pedig, ahogyan Ábrahám elindult, nekünk is olyan hittel, és kitartással kell elindulnunk egy úton, ahol megérteni, megvalósítani és megélni tudjuk Isten tervét.

Olyan világot élünk, amikor nem az számít, hogy ki vagyok, hanem az, hogy hogy nézek ki. Pedig ahogyan Mózes, felismerte küldetését, hogy a következő lépésnél mit kell tennie, úgy nekünk is arra kell törekednünk, hogy felismerjük, és akarjunk találkozni az élő Istennel. Közösségi, keresztény, magyar és európai értékeinket hangsúlyozva kiemelte az esperes úr a legnagyobb közös értéket a hitet, hisz szívünk mélyén mindannyian tudjuk, hogy az Oltáriszentség nem csak kenyér és bor, hanem maga az Élő Isten, aki velünk van az idök végezetéig. Mi ezzel az Élő Istennel akarunk találkozni minden szentmisén.

A prédikációban azt mélyítette bennünk atya, hogy ezeket az értékeket, meg kell őriznünk és tovább kell adnunk. A mi feladatunk, hogy elvigyük azokhoz az emberekhez is Isten szeretetét, aki most még nem hisznek a szerető Gondviselésében.

A szentségimádási órát Lipcsák János atya vezette. A csend Isten munkaideje, így János atya csendes szentségimádást tartott, színesítve magyar költők csodálatos gondolataival. Az együtlét agapéval zárult." - írta beszámolójában Kormosné Horváth Anita.