Eucharisztikus imaalkalom Sirokban

Ez év májusa óta szervez a Parádi Esperesi Kerület más-más egyházközségi helyszíneken imaalkalmat a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében. Október 10-én a siroki Szeplőtelen Fogantatás templomban gyűltek össze a hívek, akik rózsafüzér imádság, szentségimádás és szentmise révén mélyedtek el az Eucharisztia titkában.

Árvai Ferenc siroki plébános elmondta: az ötlet abból adódott, hogy a fatimai jelenések évfordulóját megünnepelve az egyházközségek vendégül látták egymás híveit, egy bejáratott lelki alkalomról van szó, melyről nagyon pozitívan nyilatkoztak az emberek.

A záró alkalom szentmiséjét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. Beszédében többek között az Isten iránti bizalomra hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott, Jézus azt tanította, mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, ezért úgy kell tekintenünk Rá, mint atyánkra. A szerető és irgalmas Atya pedig a Szentlelkét küldte számunkra, amely újjá formál bennünket, új életet ad.

A kenyérben Jézus Krisztus lakozik közöttünk, s ez azért lehetséges számunkra, mert a Lelkét árasztotta ki. Minden egyes szentmisében lehívja a pap a Szentlelket a kenyérre és a borra. A szentlélek változtatja át, s bennünket is megújít, felfrissít és meghív az örök életre.

A szentmisét, ünnepi körmenet zárta.