Felsőzsolcán épített logisztikai központot a Katolikus Karitász

Európai Uniós projekt keretében valósult meg a Katolikus Karitász Felsőzsolcai Logisztikai Központja, amelyet június 11-én adták át ünnepélyes keretek között.

Az országos hatáskörű és jelentőségű segélyszervezetek infrastrukturális fejlesztését segítő EFOP 2.2. 15-16 kódszámú, „a karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében” elnevezésű pályázati projekt keretében a Katolikus Karitász 650.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. Három helyszínen (Pécs, Székesfehérvár, Felsőzsolca) egy meglévő épület felújítása, valamint két új logisztikai, koordinációs központ építése, továbbá fejlesztési, katasztrófavédelmi és szociális célú eszközök, járművek beszerzése valósultak meg.

Ünnepélyes keretek között, de a járványügyi helyzetre figyelemmel került megrendezésre június 11-én a felsőzsolcai épület átadása. Az átadón Écsy Gábor atya a Katolikus Karitász igazgatója kiemelte, hogy a keresztény ember – vagy szélesebb értelemben az egyház – csak akkor lehet hiteles, ha a tanítása mögött ott van a karitatív tevékenység. Ez teszi hitelessé a keresztény embert, ez teszi hitelessé a mi küldetésünket, ha valóban tevékeny szeretetgyakorlatok vannak mögötte. Beszédében megemlítette, hogy az 1991-ben újjáalakult Karitász lassan már 30 éves karitatív munkájának szakmai tapasztalatai, valamint az elmúlt évek változásai alapján a szervezetnek nagy szüksége volt az országos tevékenységének és jelenlétének megerősítésére, logisztikai kapacitásának bővítésére, valamint az általa nyújtott szociális és humanitárius szolgáltatásokhoz való hozzáférés hatékonyságának és színvonalának javítására". Megemlítette, hogy a beruházások hozzájárulnak majd a szervezet tevékenységén keresztül a hátrányos helyzetű családok, az idősek, a fogyatékkal élők és a katasztrófa károsultak hatékony segítéséhez.

Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár és Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár mutatta be a beruházás céljait. A most átadott Felsőzsolcai Logisztikai Központ kiemelten segíti majd a Katolikus Karitász észak-magyarországi szociális-karitatív tevékenységét, s így a rászoruló célcsoportok támogatását, valamint a Karitász felzárkóztatási célú programjait. A Katolikus Karitász helyi és regionális feladatellátását segítő raktárbázisként is működő létesítmény lehetőséget biztosít a észak-magyarországi régióban működő egyházmegyei Karitász szervezetek támogatására is, így központja lesz a Katolikus Karitász észak – magyarországi segélyprogramjainak. A raktárbázis katasztrófahelyzeti segélyközpontként is működhet, mely készenléti eszközök, adományok raktározását láthatja el, továbbá humanitárius célú logisztikai szerepe lehet. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a térségben magvalósuló szociális programok és fejlesztések fontosságát emelte ki.

Forgács József a projekt szakmai vezetője ismertette a felsőzsolcai beruházás adatait, paramétereit, amely közel 200 millió forint értékben valósult meg. A 3 ezer négyzetméteres telken 1057 m2 nagyságú épület készült el, melynek nagy részében raktározásra alkalmas terület került kialakításra. Ekkora területen egyidejűleg képes lesz a szervezet többféle, nagy mennyiségű adományt, élelmiszert, vagy bármilyen segítő eszközt elhelyezni. A raklapos tárolás mellett polcok, elkülönített termek és szabadon hagyott raktér is biztosítja majd, hogy különböző tárgyi eszközöket tároljon a Katolikus Karitász és hatékonyan segítse programjain keresztül a rászorulókat. Alkalmas lesz arra, hogy a helyi és az országos adomány készleteket, élelmiszereket, ruhákat, bútorokat és a katasztrófavédelmi eszközöket tárolja. A csarnokban elhelyezhető lesz gyakorlatilag minden olyan eszköz, amely a Karitász fő tevékenységeit segíti. A csarnokhoz tartozó kiszolgáló épületben található irodák és termek pedig lehetővé teszik, hogy az észak-Magyarországi régióban bekövetkező katasztrófahelyezetek, valamint a kárpátaljai feladatellátás háttárbázisa legyen az épület és a humanitárius segítségnyújtás gyorsan és szervezetten valósulhasson meg. A projekt megvalósulásával egyszerűbben, gyorsabban és szélesebb körben elérhető válik a szociális és katasztrófahelyzeti humanitárius szolgáltatások biztosítása.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek beszélt a Karitász Katolikus Egyház nevében végzett szeretszolgálati tevékenység fontoságáról és a nehéz élethelyzetekben az elesetteket segítő jelenlét szükségességéről, majd megáldotta az épületet, hogy az minél hatékonyabban szolgálja a segítő szeretet jegyében a Katolikus Karitászon keresztül a rászorulókat és a bajba juttotakat.

A Karitász munkatársai az átadás során megemlékeztek arról is, hogy pontosan tíz éve a Sajó, a Hernád és a Bódva kiáradása következtében ebben a régióban  több település között Felsőzsolcán is nagy pusztítást végzett az árvíz és a Karitász munkatársai a gyorssegélyezésben és az újjáépítésben is segítettek a lakosságnak. erről egy fényképes összeállítást készítettek, a résztvevőknek.

Az esemény végén a felszólalók közösen átvágták a raktár kapuját lezáró szalagot és megnyitották az épületet a segítő szolgálat jegyében, majd útnak is indították az első segélyszállítmányokat a raktárból.

Szöveg: Katolikus Karitász

Fotó: Katolikus Karitász, MTI