Feltámadt Krisztus!

Húsvét vasárnap és Karácsonykor prédikál az egri érsek a bazilika szószékéről, így az ünnepi szentmisén innen mondta szentbeszédét a főpásztor. Jézus tanítványaihoz intézett szavait idézte Ternyák érsek: „Amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, azt hirdessétek a háztetőkről”

Nem tudhatjuk, hogy Mária Magdolna vasárnap hajnalban hogyan adta hírül a tanítványoknak, hogy nem találta Jézus testét a sírban, de gondolhatjuk, hogy tele volt félelemmel. A történtek után arra gondolhatott, hogy Jézus holttestét meggyalázták. Azt gondolta Péter is, hogy elvitték. Az érsek úgy fogalmazott: a szószék magasáról szólva úgy érzi, mintha valóban háztetőről szólna. Hozzátette:  azóta már tudjuk, nem vitte el senki. Feltámadt! A szószék oldalán látható művészi Szent Jánost ábrázoló dombormű mintegy rábólint: Valóban feltámadt! János, aki az utolsó vacsorán, a kereszt alatt is Jézus mellett volt, lélekben is közelebb volt a Mesterhez, mint a többiek. Ráérzett arra, hogy itt valami hallatlan nagy dolog történt. Látta az üres sírt és hitt.

Az örömhír régi, mégis, felfoghatatlan, mert mindig új, megöltek egy embert, aki feltámadt. Évszázadok óta hirdetjük, de az emberiség még nem fogta fel jelentőségét, mert különben már más lenne a világ. Ez a legfontosabb és legnagyobb hír, kétezer év óta. A feltámadás nem lehet a véletlen műve! Ha ugyanis egy valaki feltámadt, akkor van feltámadás. Ha pedig van feltámadás, akkor mi is  feltámadunk.

Nem dughatjuk homokba a fejünket, mert ha van feltámadás, akkor mi támadunk fel személyesen, az az ember támad fel, aki a keresztségben nevet kapott. A mi személyes életünk folytatódik egy másféle létrendben, nem pedig egy másik lényben élünk tovább. A feltámadás irányba állította életünket, tudjuk, merre tartunk, Krisztus már bejárta az utat, s a célnál vár ránk. Ez belső békénk és örömünk forrása. Krisztus számtalan helyen kifejezte, megerősítette ezt.

Húsvét életünk középpontja, ez az örömhír  minden helyzetben újrakezdési lehetőséget ad nekünk. Isten hív bennünket és elköteleződésre sarkall. Soha nem késő, hogy jobb emberek legyünk, helyrehozzuk, amit elrontottuk, tegyük a jót. A Szentlélek Isten hívásai, a Szentlélek sugallatai buzdítanak erre.

Jézus feltámadása nem egy hirtelen ötletből született megoldás volt Jézus halálára, Isten örök terveiben volt,  azzal, hogy az embert saját életében részesíti. Saját képmására teremtett minket, s már akkor örök életet szánt nekünk. Az ember bűne elrontotta Isten eredeti tervét, ő azonban elég hatalmas, hogy véghezvigye nagy művét, az ember megváltását. Amikor Isten, a nagy alkotó nem akarja művét aláírni, a balga véletlenről beszél, és nem tudja, hogy ez Isten művészneve – zárta szentbeszédét Ternyák Csaba egri érsek.

A szentmise végén a főpásztor megáldotta a húsvéti ételeket, amelyeket ezután a távozók között osztottak szét.